سال ۱۳۹۷

خانم مريم رجوي: پنهان كاري در باره كرونا بخاطر كساد نشدن نمايش 22 بهمن و 2 اسفند و گسترش سريع بيماري

فراخوان به سازمان بهداشت جهاني براي اعزام هيات و به پزشكان و پرستاران فداكار براي كمك به مردم

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، شب گذشته با ابراز همدردي با هموطنان مبتلا به ويروس كرونا گفت رژيم آخوندي كه از مدتها پيش در جريان ورود اين ويروس به كشور بود، به خاطر جمع كردن جمعيت و كساد نشدن برنامه 22 بهمن و نمايش انتخابات در 2 اسفند، بدستور خامنه اي پنهان كاري پيشه كرد و بيماري به خاطر بي‌اطلاعي مردم در مناطق مختلف كشور به سرعت گسترش پيدا كرد.

خانم رجوي بار ديگر خواهان اعزام هيأتهاي نظارت و درمان از سوي سازمان بهداشت جهاني به ايران شد و پرستاران و پزشكان فداكار را به راهنمايي و كمك به مردم براي مقابله با بيماري فراخواند و تأكيد كرد رژيم بايد امكانات درماني را كه بطور گسترده در انحصار آخوندهاي حاكم و پاسداران است در اختيار مردم و بيمارستانها و پزشكان معالج قرار بدهد.

در همين حال خامنه اي صبح امروز در يك فرار به جلوي ابلهانه با بيرحمي و قساوت، بدون يك ابراز همدردي لفظي با قربانيان و حتي بدون اينكه اسم كرونا را ببرد آنرا بهانه اي براي دعوت به تحريم انتخابات توصيف كرد و گفت «حالا آخری هم که یک بهانه‌ای پیدا کردند که این بیماری بود… یک بهانه خوب یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود». البته از نظر مردم ايران كروناي اصلي نظام منحوس ولايت فقيه است كه همه دردها و مشكلات از آن ناشي ميشود و بايد از ميان برداشته شود.

در حاليكه وزارت بهداشت و خامنه اي، روحاني و ديگر سردمداران رژيم دست كم از يك ماه پيش در جريان ورود ويروس به كشور قرار داشته اند، اولين دستور العمل بعد از درگذشت چندين نفر در قم ناگزير در اول اسفند به استانها ابلاغ شد. امروز وزير بهداشت آخوندها اذعان كرد كه ويروس از طريق چين و افرادي كه به چين تردد داشته اند منتقل شده است. در حاليكه اكثر كشورهاي جهان پروازهاي خود را به چين قطع كرده اند، پروازهاي ماهان اير پاسداران به چين ادامه يافته است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4 اسفند 1398(23 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا