سال ۱۳۹۸

اطاعیه شماره ۵: فراخوان خانم رجوي به كمك رساني مستقل به سيل زدگان بويژه در خوزستان، لرستان و ايلام

بار ديگر سيل ويرانگر مناطق وسيعي از كشور به ويژه استانهاي خوزستان و لرستان وايلام را فرا گرفته و دهها شهر و صدها روستا زير آب رفته اند. اما آخوندهای تبهكار و فاسد حاكم، به رغم پيش بيني بارانهاي شديد در اين مناطق، هيچ اقدام موثري براي مقابله با آثار فاجعه بار سيل نكرده اند. مردم بسياري از شهرها و روستاها، ناگزير به ترك شهر و خانه هايشان شده اند بدون اينكه رژيم كمترين تدابيري براي اسكان دادن موقت آنها به عمل آورده باشد.

در حاليكه خامنه اي در يك سكوت مرگبار در باره سيل ويرانگر و آثار فاجعه بار آن به سر مي برد، سران رژيم مانند لاريجاني و روحاني و اعضاء كابينه اش و سركردگان سپاه پاسداران با سفرهاي نمايشي به مناطق سيل زده و گرفتن عكس و فيلم، خشم و انزجار مردم را برانگيخته اند.

جواد كاظم نسب عضو مجلس ارتجاع از اهواز سفر روحاني به خوزستان را بي ثمر توصيف كرد و گفت ”اغلب امکانات فرسوده و دارای مشکل فنی” را به خوزستان ارسال کردهاند و افزود ”عدم لایروبی رودخانهها و ساماندهی آنها” از عوامل اين سيل بوده است.

از سوي ديگر در حاليكه دو هفته از سيل بويژه در مناطق شمالي بويژه استان گلستان و شهرهايي مانند آق قلا و گميشان ميگذرد، وضعيت در اين مناطق همچنان بحراني است و رژيم هيچ اقدامي براي حل مشكلات ناشي از سيل نكرده و سيلزدگان صرفا به كمكهاي مردمي متكي هستند. 

خانم مريم رجوي بار ديگر عموم مردم بويژه جوانان را به تشكيل شوراهاي مردمي و كمك رساني مستقل به سيل زدگان بويژه در خوزستان و لرستان و ايلام فراخواند و گفت در حاليكه آخوندها كاري جز حفظ سلطه ننگين خود و چپاول مردم ندارند همياري ملي تنها راه مقابله با اين سيل ويرانگر است.

وي افزود آخوندها با قتل عام محيط زيست، نابودي جنگلها، دزدي هاي كلان، هدر دادن سرمايه ها در سركوب و تروريسم و جنگ افروزي، ايران را در برابر حوادث طبيعي بي دفاع گذاشته و باعث قربانيان زياد و ميليونها آواره و بي خانمان در اثر سيل شده اند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

12فروردين 1398(اول آوريل 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا