سال ۱۳۹۸

تظاهرات اعتراضي کارگران و زحمتکشان، يورش نيروهاي سركوبگر و دستگيري دهها تن

 فراخوان به اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان و محكوم كردن سياستهاي ضد كارگري رژيم

 

امروز، چهارشنبه 11 ارديبهشت ۱۳۹۸، شمار زيادي از كارگران و زحمتكشان و غارتشدگان، در روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع كردند و با شعارهايي مانند ”كارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد”، ”گراني تورم بلاي جان مردم”، ” دولت خيانت ميكند مجلس حمايت ميكند”، ” درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شويد” و ” مرگ برستمگر ، درود بركارگر ” عليه سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي دست به اعتراض زدند.

نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع كنندگان یورش برده و به ضرب و شتم شديد آنها پرداختند و دهها تن از تظاهر كنندگان را دستگیر کردند. جمعيت با شعارهاي ”بی شرف بی شرف” و ”نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم”، به رويارويي با مهاجمان پرداختند.

تظاهرات و اعتراضات كارگران و زحمتكشان و غارت شدگان در شمار ديگري از شهرهاي ديگر مانند مشهد و مريوان با شعارهاي ضد حكومتي نيز برگزار شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به کارگران و زحمتكشان بپاخاسته، عموم مردم بويژه جوانان را به حمايت از آنها فراخوند و خواستار محكوميت سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي از سوي مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق كارگران و اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان گرديد.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه احقاق حقوق پايمال شده کارگران، در گرو مبارزه عليه تماميت رژيم ضد كارگري است، افزود: «به‌رغم فشارهاي طاقت‌فرسا و سياستهاي سركوبگرانه رژيم آخوندي، كارگران و زحمتكشان ايران، همچنانكه در يكسال گذشته در اعتراض‌ها و قيامهايشان نشان دادند، از پا نمي نشينند و تسليم نمي‌شوند، آنها از حمایت و هم‌صدایی زنان، جوانان، دانشجويان و همة بخش‌های معترض جامعه برخوردارند.».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱ می ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا