سال ۱۳۹۸

كتابهاي روشنگر در بارة سپاه پاسداران و تسليحات كشتارجمعي رژيم آخوندي

در پي ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران در آمريكا، كميسيون انتشارات فهرست كتابهايي را كه مقاومت ايران در 5 سال اخير در اين كشور پيرامون صدور تروريسم، بنيادگرايي، جنگ‌افروزي و تسليحات كشتارجمعي رژيم آخوندها منتشر كرده است، به اطلاع علاقمندان مي‌رساند.

-كتاب «چگونه رژيم ايران جهان را فريب داد» – ژوئن ۲۰۱۴ در بارة اقدامات سيستماتيك حکومت آخوندی براي مخفي نگه داشتن پروژة توليد سلاح هسته‌اي

-كتاب «دروغگویي اتمي رژيم ايران» – ژانويه 2016 دربارة شگردهاي فریبکارانه رژیم در مذاكرات با كشورهاي 5+1

-كتاب «ايران: ماجراي فريب و لاپوشاني» -فوريه 2016 درباره كميتة سري رژيم براي پنهان كردن ابعاد نظامي برنامه اتمي و فريب دادن آژانس

-کتاب «چگونه رژیم ايران به آتش جنگ در سوريه دامن ميزند»-دردو جلد،سپتامبر و نوامبر۲۰۱۶ در بارة دخالتهاي رژيم در سوريه، از طریق 5 فرماندهي نظامي ، همراه با تصاویر و مشخصات بيش از 60 تن از فرماندهان به هلاکت رسیده رژيم در سوریه

– کتاب «ظهور امپراتوري اقتصادي سپاه پاسداران»- مارس 201۷ دربارة  تمركز اقتصاد ایران در 14 غول مالي تحت كنترل ولي فقيه و سپاه پاسداران، چگونه ولي فقيه و سپاه پاسداران درآمد نفت و دارايي‌هاي مردم ايران را خرج تروريسم مي‌كنند

-کتاب «كمپهاي آموزش تروريستي در ايران» -ژوئن 2017 درباره چگونگی عضوگيري عناصر خارجی براي به کار گرفتن آنها در جنگ و صدور تروريسم و آموزش دادن آنها در 15 مركز

-کتاب «قلب برنامه اتمي رژیم ايران» – اكتبر 2017درباره جزئيات سايتهاي اتمي وابسته به «سپند» كه توسط آژانس بازديد نشده

-کتاب «ايران: سركوب سايبري» – فوريه 2018 در باره جاسوسی سایبری توسط سپاه پاسداران 

-کتاب «انباشت بالستيك در ايران» – مه 2018 درباره شتاب رژیم براي ساختن موشكها با توان حمل كلاهك هسته اي، ساختار موشكي سپاه و وزارت دفاع رژيم و جزئيات 42 سايت مربوط به ساخت، نگهداري و شليك موشك

-کتاب «افزايش ترور و آشوب توسط رژيم ايران» – نوامبر 2018 در بارة دخالتهاي جنگ‌افروزانه رژيم در کشورهای منطقه، تروريسم در خارج كشور و نقش سفارتخانه های رژیم        

-کتاب «فرستادگان ترور رژیم ايران، چگونه سفارتهاي آخوندها شبكه قتل و جاسوسي را هدايت ميكنند» -مه 2019 در بارة عملكرد سفارتخانه‌هاي رژيم به ويژه در آلباني، آلمان، اتريش، ايتاليا، تركيه، سوئد و فرانسه

از اين پيشتر سه كتاب پايه‌اي در بارة عملكرد فاشيسم ديني حاكم بر ايران و تهديد آن براي منطقه و جهان منتشر شده است: 

– کتاب «سپاه پاسداران ، ارتش بنیادگرا و تروریست»-2008 ، مهدی ابریشمچی

-كتاب «تهديد رژيم ايران-احمدي نژاد و بحران اتمي در چشم انداز» -فوريه 2007 ، عليرضا جعفرزاده

-کتاب «بنیادگرایی اسلامی ، تهدید جدید جهانی»-1993، محمد محدثین

شوراي ملي مقاومت ايران نه فقط افشاگر اقدامات و پروژه هاي ضد ملي رژيم آخوندها بلكه پيشگام و مروج اتخاذ يك سياست قاطع در مقابل سياست فاجعه آفرين مماشات بوده است تا به گفتة مسئول شورا «جامعة بين المللي بيدار شود، وجدانهاي انساني برانگيخته شوند، و ساختار تحريمهاي فلج كنندة رژيم و ليست گذاري آنها، آجر به آجر، آنهم از پايين ساخته شود» (27تير1394)

«اين نقش هدايتگر و سمت دهنده، نه تنها اداي وظيفه در قبال ملت و دفاع ازمصالح عالي كشور، بلكه همچنين خدمتي به جامعه جهاني در راستاي صلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورميانه است»(بیانیه سالانه شورا-مرداد ۱۳۸۵)

شوراي ملي مقاومت ايران-کمیسیون انتشارات

15 اردیبهشت ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا