سال ۱۳۹۸

پاسدار حسن عباسي: دستگيري 4600 جوان در قيام دي ماه ۱۳۹۶

ادامه دستگيريهاي سياسي و ضرورت اقدام فوري براي آزادي زندانيان و بازديد از زندانها

پاسدار حسن عباسي، در مصاحبه با تلويزيون حكومتي اذعان كرد كه در جريان قيام دي ماه 1396 حدود 4600 جوان توسط نيروهاي سركوبگر دستگير شده اند. وي امكان هر گونه ” انقلاب مخملي” يا ” انقلاب رنگي” را در ايران رد كرد و گفت ”اون چیزی را هم که سال 1396 پیش آمد 4500-460۰ نفر از این جوانها توی خیابان بودند دستگیر شدند”.( تلويزيون حكومتي افق، 11 خرداد 1398)

مقاومت ايران در 21 دي ماه 1396 در اطلاعيه اي اعلام كرد شمار دستگيرشدگان قيام سراسري مردم ايران حداقل به 8 هزار تن مي رسد. دست كم 14 تن از اين دستگيرشدگان زير شكنجه به شهادت رسيدند ولی رژيم آخوندی حاکم بر ایران وقيحانه اعلام كرد در زندان خودكشي كرده اند.

دستگيريهاي سياسي از قيام دي ماه ۱۳۹۶ تا كنون مستمرا ادامه داشته و شمار زيادي از آنان، همچنان در زندان بسر مي برند و به زندانهاي طولاني مدت محكوم شده اند. دو هفته پيش يك زندانی سياسي به نام عبداله قاسم پور به اتهام آخوند ساخته ”بغي”، ”اجتماع و تبانی علیه نظام”  و ”عضویت و تبليغ و همكاري با سازمان مجاهدين” به اعدام و سه تن ديگر به اتهامات مشابه، به 5 سال و نيم زندان محكوم شدند.

مقاومت ايران با تاكيد بر اينكه زندانيان سياسي، در معرض شكنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوري دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي دستگير شدگان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

13خرداد1398(3ژوئن2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا