سال ۱۳۹۸

گزارش سالانه اداره فدرال حراست از قانون اساسي: اطلاعات ملايان كه مقر آن در آلمان در سفارت رژيم در برلين است سوء قصدهايي را عليه اپوزيسيون طراحي كرده است

فراخوان به ليست گذاري تروريستي وزارت اطلاعات، بستن سفارت رژيم  و محاكمه و اخراج مزدوران

گزارش سال 2018 اداره فدرال حراست از قانون اساسي آلمان كه در 27 ژوئن 2019 توسط وزير كشور فدرال هورست زهوفر و توماس هالدن وانگ رئيس اين سازمان منتشر شد، به بررسي فعاليتهاي سرويسهاي اطلاعاتي رژيم ايران در آلمان ميپردازد. اين گزارش با اشاره به نقش سرويس مخفي ايران در ”سوءقصد بمبگذاري عليه گردهمايي سالانه مجاهدين خلق ايران در ژوئن 2018 در ويلپنت پاريس” نسبت به تشديد سوء قصدها عليه اپوزيسيون ايران هشدار ميدهد.

در گزارش سالانه اداره فدرال حراست از قانون اساسي آمده است: وظيفه محوري سرويس هاي اطلاعاتي ايران، جاسوسي عليه جنبش هاي اپوزيسيون و مقابله با اين جنبش ها ميباشد. در اينرابطه شواهدی دال بر فعاليتهاي تروريسم دولتي در اروپا كه منشاء آن ايران مي باشد، طي سال 2018 شدت يافته اند.

اين گزارش مبتني بر مشاهدات اداره حراست تصريح ميكند: ”عامل اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی در آلمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (VAJA يا MOIS) است. MOIS اطلاعات خود را از طريق عمليات اطلاعاتي در ارتباط با نمايندگي هاي اين وزارتخانه در محل و يا با مركز وزارتخانه در تهران جمع آوري مي كند. اين (عمليات) بطور خاص توسط مقر مركزي وزارت اطلاعات هدايت ميشوند. یکی از روش‌های وزارت اطلاعات این است که وقتی افراد مورد هدفش به دلایل خانوادگی یا شغلی به ایران سفر می‌کنند از آن‌ها بازجویی می‌کند. نفرات در آنجا گريزي از دسترسي وزارت اطلاعات ندارند و اين يك فرصت ايده آل براي بازجويي هاي اطلاعاتي فراهم ميكند.”

گزارش اداره فدرال حراست از قانون اساسي آشكار ميسازد كه سفارت رژيم ايران در خدمت وزارت اطلاعات قرار دارد و مينويسد: ”در آلمان مقر وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین نقش مهمی در (عمليات) جاسوسي اطلاعاتی دارد. این نمایندگی به جز اقدام به عملیات اطلاعاتی مستقل، از فعاليتهايي كه توسط مركز وزارت اطلاعات هدايت ميشوند نيز پشتيباني بعمل مي آورد. به جز وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران ايران نيز كه به عمليات اطلاعاتي مبادرت ميورزد، در آلمان فعال است.”

گزارش با اشاره به دستگيري يك ديپلمات تروريست رژيم ايران در خاك آلمان مينويسد: ”در اول ژوئيه 2018 يك ديپلمات كه در سفارت ايران در وين اشتغال داشته (آكرديته بوده) در پي يك حكم جلب اروپايي صادره از سوي مقامات دادگستري بلژيك در آلمان دستگير شد. اتهام او این است که به عنوان همکار رسمی وزارت اطلاعات ایران حمله‌ای با مواد منفجره را به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق ايران در نزدیکی پاریس در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ سازماندهی کرده است. گفته شده که این دیپلمات برای انجام حمله از یک زوج ایرانی‌تبار به عنوان جاسوس و عامل انفجار استفاده کرده است. این متهم در اکتبر ۲۰۱۸ تحویل بلژیک داده شد. پرونده تحقيقاتي كه عليه اين فرد در آلمان توسط دادستاني كل فدرال تشكيل شده، در جريان است. تحقيقات در آلمان و بلژيك ادامه دارند.”

گزارش با تشخيص افزايش خطرات بالقوه براي اپوزيسيون مينويسد: ”دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از ابزار اصلی رهبری سیاسی در ایران برای تحکیم حکومتش است. از همین رو وزارت اطلاعات ایران همچنان اپوزیسیون را زیر نظر خواهد داشت. خطری که اپوزیسیون ایران را در آلمان تهدید می‌کند تشدید شده است، گذشته از تحت نظر قرار دادن اپوزیسیون در آلمان چند مورد آشکار شده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران طرح سوءقصدهايي عليه اپوزیسیون در اروپا را ریخته است.”

این گزارش همچنین مي نويسد که در عرصه برنامه موشکی ایران در سال ۲۰۱۸ تلاش‌های فزاینده‌ای برای دستیابی به اجزایی که می‌تواند مورد استفاده در ساخت تسلیحات اتمی قرار گیرد دیده شده است.

مقاومت ايران با تاكيد بر اين حقيقت كه گزارش اداره فدرال حراست از قانون اساسي بوضوح حاکی از ادامه و گسترش سیاست صدور تروریسم و جاسوسي توسط رژیم آخوندي است، بار ديگر بر ضرورت نامگذاري تروريستي وزارت اطلاعات، بستن سفارتها و محاكمه و اخراج ماموران و مزدوران رژيم آخوندي از خاك اروپا بويژه آلمان مي باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

9 تير 1398(30 ژوئن 2019)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا