کمیسیون زنان

ايران: فراخوان به اعتراض عليه محكوميت سه فعال حقوق زنان به ۵۵ سال زندان

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، انزجار و محكوميت شديد خود را نسبت به احكام قرون وسطايي قضاييه آخوندها عليه خانمها مژگان كشاورز، منيژه عربشاهي و دخترش ياسمن آرياني ابراز ميكند. اين سه فعال حقوق زنان بخاطر اعتراض به قوانين و عملكردهاي زن ستيزانه رژيم آخوندي چند ماه است در زندان بسر مي برند و هر يك به بيش از ۱۸ سال زندان و در مجموع به ۵۵ سال زندان محكوم شده اند.

صدور احكام ضد انساني و ظالمانه و زندانهاي طولاني مدت آنهم به خاطر اعتراضات ساده، تنها ترس و وحشت رژيم آخوندي از اعتراضات اجتماعي بويژه از سوي زنان است.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت كليه مجامع بين المللي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و آزادي بيان را به اعتراض عليه اين احكام قرون وسطايي و اتخاذ تصميمات لازم الاجرا عليه رژيم زن ستيز آخوندي فرا ميخواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا