سال ۱۳۹۸

مقاومت ايران: سفر ظريف به شمال اروپا قويا محكوم است و بايد لغو شود,اين سفر تشويق به ادامه نقض وحشيانه حقوق بشر و صدور تروريسم و جنگ افروزي است

به گزارش خبرگزاري هاي حكومتي جواد ظريف، وزير خارجه فاشيسم ديني حاكم بر ايران قرار است از روز دوشنبه ۱۹ اوت به فنلاند، سوئد و نروژ مسافرت كند.

مقاومت ايران پذيرش رييس ديپلمات تروريستهاي رژيم قرون وسطايي آخوندي را قوياَ محكوم كرده و آنرا تشويق اين رژيم در ادامه و تشديد نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر، صدور تروريسم و جنگ افروزي ميداند. اين سفرهاي برنامه ريزي شده كه خشم و انزجار عموم مردم ايران را فراهم ميكند بايد لغو شود.

ظريف همچون خامنه اي و روحاني و قاسم سليماني و ديگر سردكردگان رژيم بخاطر مشاركت و تسهيل جنايت عليه بشريت و نسل كشي، همچون وزير خارجه هيتلر بايد در برابر عدالت قرار گيرد.

نقش ظريف و وزارتخانه متبوعش در دفاع و توجيه جنايات اين رژيم و هماهنگ كردن و تسهيل توطئه هاي تروريستي در خارج، امر شناخته شده اي است. تنها در سال ۲۰۱۸، ۵ ديپلمات تروريست رژيم آخوندي، از جمله يك سفير، به خاطر دخالت مستقيم شان در طرحهاي تروريستي عليه مقاومت ايران و مخالفان ايراني از خاك اروپا اخراج شده و ۴ تن ديگر از مزدوران آن، از جمله يك باصطلاح ديپلمات بخاطر طراحي براي بمبگذاري در گردهمايي بزرگ ايران آزاد در پاريس در سال ۲۰۱۸، در زندان و در انتظار محاكمه هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۶ مرداد ۱۳۹۸(۱۷ اوت ۲۰۱۹)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا