سال ۱۳۹۸

ايران: اعدام جنايتكارانه 9زنداني در روز 6 شهريور

روز ۶شهريورماه، رژيم ضدبشري آخوندي 8زنداني را بطور جمعي در زندان گوهردشت در كرج به چوبه اعدام سپرد

در همان روز، جلادان رژيم آخوندي حميدرضا درخشنده، 47ساله، را بخاطر قتل امام جمعه جنايتكار كازرون در ملأعام بدار آويختند. دژخيمان در وحشت از تحريم شركت سازنده دستگاه جراثقال، آنرا با پارچه پوشانده بودند.

رژيم آخوندي، در محاصره بحرانهاي لاعلاج اقتصادي و سياسي و انزواي منطقه‌اي و بين‌المللي و به منظور ممانعت از اوج‌گيري قيام مردمي به اين اعدامهاي وحشيانه روي آورده است.

مقاومت ايران دبيركل ملل متحد، كميسر عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر و تمامي سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوميت موج جديد اعدامها در ايران فراخوانده و بر ضرورت ارجاع پرونده وحشتناك نقض حقوق بشر توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران به شوراي امنيت براي اتخاذ تصميمات و مجازاتهاي لازم الاجرا تأكيد مي‌كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

(8شهريور1398 – 30 اوت 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا