سال ۱۳۹۸

تظاهرات و تجمع اعتراضي بازنشستگان و فرهنگيان در تهران و اصفهان

فراخوان بين المللي به حمايت ازمعترضان و آزادي دستگيرشدگان

صبح امروز صدها تن از بازنشستگان در مقابل وزارت كار رژيم آخوندي در تهران دست به تظاهرات زدند. در اين تجمع اعتراضي كه برغم اقدامات بازدارنده وتدابير سركوبگرانه شكل گرفت. شماري از تظاهر كنندگان بخصوص كساني كه عكس و فيلم مي گرفتند دستگير شدند.

بازنشستگان كه به دليل كمي حقوق، عدم پرداخت بموقع حقوق، تورم وگراني به ستوه آمده اند پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها نوشته بود ”اسلام رو پله كردند مردم را ذله كردند”، ” جاي كارگر و فرهنگي در زندان نيست”، ”سوريه را رها كن فكري به حال ما كن”،”معلم زنداني آزاد بايد گردد” و ….

همزمان شمار زيادي از فرهنگيان و بازنشستگان دراصفهان در حوالي ميدان انقلاب اين شهر دست به تظاهرات زدند. آنها تراكتهايي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته بود: ”معیشت منزلت سلامت حق مسلم ما است”، ” تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم ”، ”افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر” ، ”دشمن ما همين جاست الكي ميگن آمريكاست”،”سوريه را رها كن فكري به حال ما كن”، ” نه دزدي نه ذلت اين است شعارملت ” و…

ساعتي بعد نيروهاي سركوبگر به تجمع كنندگان حمله كرده  و به ضرب و شتم آنها پرداختند و برخي را دستگير كردند.

مقاومت ايران با درود به تظاهر كنندگان و فرهنگيان و بازنشستگان  و عموم زحمتكشان كه از ظلم و ستم فاشيستم ديني حاكم بر ايران رنج مي برند، مردم و جوانان را به حمايت از معترضان فراخواند و از مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و سنديكاها و اتحاديه ها در كشورهاي مختلف خواست اقدامات سركوبگرانه فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه فرهنگيان و بازنشستگان و زحمتكشان را  را محكوم كنند و براي آزادي فوري دستگيرشدگان  اقدام كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 شهريور1389(26اوت2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا