سال ۱۳۹۸

دستگيرهاي خودسرانه و محكوميت هاي قرون وسطايي در وحشت از بالاگرفتن قيام سراسري

فاشيسم ديني حاكم بر ايران در وحشت از گسترش خيزشهاي اجتماعي و بالاگرفتن قيام سراسري مردمي به دستگيريهاي گسترده و خودسرانه، محاكمه هاي قرون وسطايي و محكوم كردن زندانيان سياسي به زندانهاي طولاني مدت ادامه مي دهد.

روز شنبه 16شهريور بيدادگاه رژيم آخوندي در يك حكم جنايتكارانه خانمها سپيده قليان، عسل محمدي، ساناز الهياري و آقايان اسماعيل بخشي، محمد خنیفر، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی‌فر را كه در جريان اعتصابها و اعتراضهاي سال گذشته كارگران نيشكر هفته تپه دستگیر شده بودند، به زندانهای طولانی‌مدت محكوم نمود. آنها به اتهامات آخوند ساخته‌اي مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» مجموعا به 110سال زندان محكوم شده اند.

به دنبال صدور این احکام ظالمانه که با موجی از خشم و  اعتراض روبه‌رو شد، ابراهيم رييسي سردژخيم قضاييه آخوندي ناگزير به يك عقبنشيني ِ ظاهري مبادرت كرد و قول داد قضاييه در دادگاه تجديد نظر اين احكام را مجددا بررسي خواهد كرد.

دو هفته قبل نيز خانم مرضيه اميري خبرنگار كه در تظاهرات روز جهاني كارگر در تهران دستگير شده بود به10سال و نيم زندان و 148ضربه شلاق و خانم عاطفه رنگریز، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان روز كارگر به یازده سال و نيم زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد. همزمان بيدادگاههاي رژيم آخوندي كيومرث مرزبان را به 11سال حبس محكوم کرد. علاوه بر اين در هفته‌هاي اخير  ۹كارگر نیشکر هفت‌تپه به ۸ماه حبس تعزیری و ۳۰ضربه شلاق محکوم شدند. قبل از آن نيز كمال جعفري يزدي استاد دانشگاه به 13سال زندان محكوم شده بود.

همزمان با صدور اين احكام قرون وسطايي، سعيد مرتضوي دادستان سابق رژيم آخوندي در تهران و يكي جنايتكارترين قضات رژيم پس از يك سال و اندي از زندان آزاد شد. رژيم آخوندي او را كه بدون ترديد در ليست جنايتكاران عليه بشريت قرار مي‌گيرد، به ناگزير به جرم ”معاونت در قتل عمد“ يكي از دستگير شدگان قيام سال1388 به دو سال زندان و به جرم اختلاس به 70ضربه شلاق محكوم كرده بود. مجازات شلاق وي سال گذشته توسط خامنه‌اي بخشيده شد!

خانم مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت رژيم ضدبشري آخوندي با موج دستگيريهاي خودسرانه و محكوميت‌هاي قرون وسطايي بيهوده تلاش مي‌كند از بالا گرفتن خيزشهاي اجتماعي و قيامهاي سراسري مردمي كه خواستار سرنگوني فاشيسم ديني هستند جلوگيري كند. وي جامعه جهاني بويژه دبيركل ملل‌متحد، شورا و كميسر عالي حقوق‌بشر ملل متحد و ديگر مجامع بين‌المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي زندانيان سياسي فراخواند و بار ديگر خواستار تشكيل يك هيئت بين‌المللي براي بازديد و تحقيق پيرامون وضعيت زندانها و زندانيان سياسي در ايران شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۸شهريور ۱۳۹۸(۹ سپتامبر۲۰۱۹) 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا