سال ۱۳۹۸

مريم رجوي : حمله به تأسيسات نفتي كشور همسايه گامي بلند و جنگ‌افروزانه, بي‌عملي در برابر فاشيسم ديني آنرا جري‌تر مي‌كند

حملة همزمان با موشك و پهپاد از داخل ايران به تأسيسات نفتي عربستان سعودي توسط رژيم آخوندي يك اقدام تمام عيار جنگي است.

خامنه اي پس از حمله، هرگونه مذاكره در هر سطحي با آمريكا را هم رد كرد مگر اينكه آمريكا توبه كند!

وي همچنين خاطرنشان كرد: « اینکه بعضی از اروپاییها را می اندازند وسط… که هی اصرار کنند بیایید با رئیس جمهور امریکا یک جلسه کنید همه مشکلات شما حل خواهد شد این بخاطر اينست که اثبات کنند که فشار حداکثری سیاست موفقی است. ما باید در مقابل، اثبات کنیم که سیاست فشار حدّاکثری پشیزی ارزش ندارد».

خانم مريم رجوي حمله به تأسيسات نفتي كشور همسايه را گامي بلند و فصلي جديد در تعرض‌هاي جنگ‌افروزانه ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران توصيف كرد و افزود: قدرت و قاطعيت تنها زبان قابل فهم براي ملايان است. بي‌عملي در برابر فاشيسم ديني آنرا جري‌تر مي‌كند. مردم ايران نخستين قربانيان اين رژيم هستند.

راه‌حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني كه منشاء همه بحرانها در خاورميانه است، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم ايران و مقاومت سازمانيافته است.

-قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت ملل متحد در باره پروژه تسليحات اتمي رژيم ملايان و ممنوعيت غني سازي بايد دوباره به كار بيفتد.

-خلع يد از رژيم آخوندي در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظاميان مزدور از عراق و سوريه و يمن ولبنان و افغانستان ضرورت مبرم دارد.

-اتحاديه اروپا بايد خامنه اي و دفاترش و سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها را در ليست تروريستي قرار بدهد.

-شوراي امنيت ملل متحد بايستي پرونده نقض حقوق بشر و جنايتهاي رژيم ولايت فقيه به ويژه قتل عام ۳۰هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷را به دادگاه بين المللي بسپارد.

-جامعه بين المللي بايد حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي را به رسميت بشناسد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27 شهريور1398 (18 سپتامبر 2019 )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا