سال ۱۳۹۸

ايران: تجمع بازنشستگان در تهران و يورش وحشيانه نيروهاي سركوبگر

امروز، يكشنبه 19 آبان 1398، شمار زيادي از بازنشستگان دراعتراض به وضعيت بدمعيشتي و ناچيز بودن حقوق بازنشستگي در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژيم گردآمدند. بسياري از بازنشستگان از ساير استان هاي كشور به آنها پيوستند.  

رژيم آخوندي به منظور جلوگيري از اين تجمع اعتراضي و پيوستن ساير اقشار مردم به بازنشستگان، صدها تن از نيروهاي سركوبگر و بيش از 50 موتور سوار و دهها مزدور لباس شخصي را از قبل در محل مستقر كرده بود. آنها همچنين با بستن خيابان هاي منتهي به مجلس رژيم تلاش مي كردند مانع شكل گيري تجمع بشوند.

برغم اين اقدامات سركوبگرانه، بازنشستگان كه بسياري از آنها را زنان تشكيل مي دادند، توانستند تجمع خودشان در مقابل مجلس ارتجاع را برگزار كنند. آنها شعار مي دادند، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «ای داد از این همه بیداد»، «تا حق خود نگيريم ازپا نمي نشينيم» و «تجمع اعتراضي حق مسلم ما است».

همزمان، شماری از بازنشستگان برای تجمع به مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم رفتند. نيروهاي سركوبگر از هرگونه تجمعي جلوگيري كردند و حتی اجازه حرف زدن هم به كسي نمی دادند.

در جريان اين يورش وحشيانه، دهها تن از معترضان دستگير شدند. نيروهاي سركوبگر كه از انتشار عكس و فيلم يورش به بازنشستگان بشدت وحشت داشتند، اقدام به ضبط تلفن هاي همراه تجمع كنندگان كردند.

مقاومت ايران ضمن درود به تظاهر كنندگان، عموم مردم بويژه جوانان تهران را به حمايت از آنها فرا مي خواند و از شورا و كميسرحقوق بشر ملل متحد و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان مي باشد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 آبان 1398 (10 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا