سال ۱۳۹۸

قیام ایران – شماره ۳۶ .شمار شهیدان قیام سراسری از ۴۰۰گذشته است، انتشار اسامی ۱۲۷شهید از ۲۸شهر کشور

فراخوان به جامعه بین‌المللی برای توقف جنایت علیه بشریت، توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران که ۱۷۶شهر در سراسر ایران را در برگرفت از ۴۰۰تن گذشته است. شمار واقعی شهیدان بیشتر است، اما رژیم به طرق مختلف از جمله با قطع اینترنت و ندادن پیکرهای شهیدان به خانواده‌ها و یا جلوگیری از مراسم بزرگداشت برای آنان درصدد پنهان کردن ابعاد واقعی جنایتهای هولناکش می‌باشد.

موج دستگیریها ادامه دارد و زندانهای تهران از جمله زندان اوین و زندان فشافویه مملو از بازداشت‌ شدگان است و با کمبود شدید جا مواجه هستند. در بسیاری از شهرها بازداشت‌ شدگان در دبستانها و دبیرستانها و دیگر ساختمانهای حکومتی نگهداری می‌شوند. در همین حال سرکردگان قضاییه آخوندی، در استانهای مختلف از جمله تهران و خوزستان و فارس از تشکیل بیدادگاههای ویژه برای دستگیر شدگان خبر می‌دهند. آخوند احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان ارتجاع، در نمایش جمعه تهران روز اول آذر دستگیر شدگان را باغی و محارب توصیف کرد و از دستگاه قضاییه خواست آنها را به اشد مجازات برساند. پیش از آن در ۲۷ آبان کیهان خامنه‌ای نوشت ”مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند”.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران کشتار تظاهر کنندگان را از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت توصیف کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی برای توقف فوری کشتار و سرکوب فراخواند و از ملل ‌متحد خواست سریعاً هیأت‌های تحقیق به ایران اعزام کند. وی افزود سردمداران این رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بی‌عملی، هم نقض کنوانسیونها و قوانین و استانداردهای بین‌المللی است و هم مشوق رژیم در ادامه جنایت و گسترش آن در منطقه است.

 

 

اسامی ۱۲۷تن از شهیدان بشرح زیر اعلام شده است:

۱- تهران – مینا شیخی

۲- تهران –  گلناز سمسامی

۳- تهران – علی مرادمنش

۴- تهران – علی ده‌دلیر

۵- تهران – پیمان نوری

۶- تهران – یاشار علیزاده

۷- تهران – ولی الهی

۸- تهران – موسی شاهسوند

۹- تهران – علی شاهسوند

۱۰- تهران – حسین یامی

۱۱- تهران – سعید یوسفی

۱۲- تهران – حمزه شاهسوند

۱۳- تهران – خسرو بختیاری

۱۴- تهران – علی بهبودی

۱۵- تهران – فریدون کاظمی

۱۶- تهران – سجاد باقری

۱۷- تهران – عبدالله آجرلو

۱۸- تهران – حسین عیسوند

۱۹- اسلامشهر – تهران – ایمان رسولی

۲۰- اسلامشهر – تهران – محسن جعفرپناه

۲۱- اسلامشهر – تهران – آرش کهزادی

۲۲- اسلامشهر – تهران – محمدمهدی حقگوی

۲۳- شهریار – تهران – رضا حسن‌وند

۲۴- شهریار – تهران – ابراهیم محمدپور

۲۵- شهریار – تهران – آزاده ضربی

۲۶- شهریار – تهران – مهدی پاپی

۲۷- شهریار – تهران – حسین قدمی

۲۸- شهریار – تهران – مهدی دائمی

۲۹- شهریار – تهران – احسان شیری

۳۰- شهریار – تهران – میلاد نجهوند

۳۱- شهریار – تهران – … مومنی

۳۲- شهریار – تهران – علی‌الله امینی

۳۳- شهریار – تهران – قاسم رضایی

۳۴- شهریار – تهران – یارمحمدی

۳۵- بهارستان – تهران – فاطمه حبیبی

۳۶- بهارستان – تهران – گل‌آقا نوری

۳۷- قدس – تهران – حسین شهبازی

۳۸- قدس – تهران – جواد بابایی

۳۹- قدس – تهران – … علیزاده (مرد)

۴۰- اهواز – محمدرضا عسافی زرگانی

۴۱- اهواز – حمزه سواری

۴۲- اهواز – میثم مجدم

۴۳- اهواز – رضا عطیه النیسی

۴۴- بهبهان – محمدحسین قنواتی

۴۵- بهبهان – مهرداد دشتی‌زاده

۴۶- بهبهان – احسان عبدالله‌نژاد

۴۷- بهبهان – محمود دشتی‌زاده

۴۸- بهبهان – احمد حشم‌دار

۴۹- بهبهان – شبنم دیانی

۵۰- بهبهان – … تدین

۵۱- بهبهان – فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)

۵۲- خرمشهر – میثم منیعات

۵۳- خرمشهر – میلاد حمیداوی

۵۴- خرمشهر-  میثم عبدالوهاب عدگی‌پور

۵۵- خرمشهر – خالد منیعات

۵۶- خرمشهر – علی غزلاوی

۵۷- خرمشهر – ابراهیم مطوری

۵۸- رامهرمز – هادی قربانی

۵۹- رامهرمز – … موسوی

۶۰- شوشتر – احمد موسوی جعاوله

۶۱- آبادان – علی بغلانی

۶۲- ماهشهر – … حطاوی

۶۳- ماهشهر – قاسم باوی

۶۴- ماهشهر – محمد خالقی

۶۵- ماهشهر – عدنان هلالی

۶۶- ماهشهر – مجتبی عبادی

۶۷- ماهشهر – منصور دریس

۶۸- ماهشهر – عباس(رضا) عساکره

۶۹- ماهشهر – احمد خواجه آلبوغلی

۷۰- ماهشهر – محمد خالدی

۷۱- ماهشهر – علی خواجه آلبو علی

۷۲- ماهشهر – حمید شیخانی

۷۳- ماهشهر – خانم عتیقی

۷۴- شیراز – مهدی نکویی علی‌آبادی

۷۵- شیراز – رضا جعفری

۷۶- شیراز – مجید هاشمی

۷۷- شیراز – عبدالله قویمی

۷۸- شیراز – … پارسایی

۷۹شیراز – … پارسایی

۸۰- شیراز – جانفشان اسدی

۸۱- کلار – شیراز – رسول قویمی

۸۲- سنندج – مظفر صیفی

۸۳- سنندج – علی بغلانی

۸۴- بوکان – شلیر دادوند

۸۵- بوکان – هیوا نادری

۸۶- مریوان – مهران تاک

۸۷- مریوان – بهروز ملکی

۸۸- مریوان – عثمان نادری

۸۹- مریوان – دانیال استواری

۹۰- مریوان – ادریس بیواره

۹۱- مریوان – عثمان احمدی

۹۲- مریوان – آرین رجبی

۹۳- جوانرود – حمزه نقدی

۹۴- جوانرود – یونس هوشنگی

۹۵- جوانرود – کاوه رضایی

۹۶- جوانرود – جبار تجاره

۹۷- جوانرود – سلمان رحمانی

۹۸- جوانرود – کاوه محمدی

۹۹- جوانرود – براهیم مرادی

۱۰۰- جوانرود – مبین عبداللهی

۱۰۱- جوانرود – عمران ولیدی

۱۰۲- کرمانشاه – مظفر ظهیری

۱۰۳- کرمانشاه – نادر بیرانوند

۱۰۴- کرمانشاه – محمد میرزایی

۱۰۵- کرمانشاه – مظفر وطن‌دوست

۱۰۶- کرمانشاه – یونس عزتی

۱۰۷- کرمانشاه – مصطفی فرزامی

۱۰۸- کرمانشاه – نادر بیژنوند

۱۰۹- کرمانشاه – نعمت حسینی

۱۱۰- کرمانشاه – مصطفی باکری

۱۱۱- کرمانشاه – عبدالله شاه‌آبادی

۱۱۲- کرمانشاه – منصور فخری

۱۱۳- کرمانشاه – احمد منصوری

۱۱۴- کرمانشاه – فرامرز رحیمی

۱۱۵- کرمانشاه – عبدالرضا شیرزادی

۱۱۶- کرج – شهرام معینی

۱۱۷- کرج – امیر شکری

۱۱۸- پردیس کرج – امید صالحی

۱۱۹- پردیس کرج – آشور کلنا(هموطن مسیحی)

۱۲۰- پردیس کرج – پدرام جعفری

۱۲۱- ملارد کرج – هادی سرتیپی

۱۲۲- مهرشهر کرج – حمید رسولی

۱۲۳- تبریز – علی حسینی

۱۲۴- سیرجان – روح‌الله نظری فتح‌آبادی

۱۲۵- گرمسار – حسن طاووسی

۱۲۶- اردبیل – سیدعلی فتوحی کوهساره

۱۲۷- لنگرود – پژمان (علی) قلی‌پور

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ آذر ۱۳۹۸(۲۶ نوامبر ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا