سال ۱۳۹۸

قیام ایران – شماره ۴۱ .شمار بازداشت‌ شدگان قیام از ۱۲۰۰۰تن گذشته است، موج دستگیریها ادامه دارد

فراخوان فوری برای آزادی زندانیان، اعزام هیات برای بازدید آنها و ممانعت از شکنجه و اعدام

رژیم آخوندی در وحشت از ادامه خیزش سراسری مردم ایران، به موج دستگیریهای گسترده در سراسر ایران ادامه می‌دهد. شمار بازداشت‌ شدگان از ابتدای قیام تاکنون از مرز ۱۲۰۰۰تن گذشته است. ابعاد دستگیریها به‌حدی است که نه تنها زندانها مملو از بازداشت‌شدگان شده‌اند بلکه بخش زیادی از دستگیرشدگان در ساختمانهای اداری و حتی مدارس و دبستانهای ابتدایی نگهداری می‌شوند.

بنا‌ به رسانه‌های حکومتی، کارگزاران رژیم آخوندی صرفاً از دستگیری حدود ۱۰۰۰تن فقط در ۷استان کشور در دو روز گذشته خبر داده‌اند. روز ۹ آذر محمد جواد کولیوند، نماینده مجلس ارتجاع از کرج و رئیس کمیسیون داخلی این مجلس، از دستگیری بیش از ۴۰۰تن در استان البرز و سرکرده نیروی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری ۳۱تن از «رهبران اصلی در فضای مجازی» و سرکرده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۴۸تن از «عوامل اصلی» و ۲۲تن از افراد «تخریب گر» در جریان قیام خبر داد.

در روز ۱۰ آذر، سرکرده‌های نیروی انتظامی از دستگیری ۲۴۰تن از «سران» اعتراضات در کرمانشاه، دستگیری ۹۷تن در پردیس، دستگیری ۵۰تن در تهران، ۲۵تن در کردستان، ۳۲تن در اصفهان و ۲۶تن در نجف آباد و یزدانشهر خبر دادند.

ابعاد دستگیریهای روزانه در سراسر کشور بسیار بیشتر است. باید دستگیریهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن و دیگر ارگانهای سرکوبگر را به دستگیریهای نیروی انتظامی اضافه کرد. این در حالیست که فاشیسم دینی حاکم بر ایران تلاش می‌کند شمار واقعی شهیدان و دستگیر شدگان را مخفی نگاه دارد.

 سرکردگان رژیم آخوندی با توصیف بازداشت‌ شدگان به‌عنوان محارب و باغی برای اعدام آنها زمینه‌سازی می‌کنند.

 از آنجایی که بسیاری از دستگیر ‌شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بار دیگر شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد و هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای توقف کشتار و سرکوب توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران فراخواند و از ملل ‌متحد خواست هیأتهای حقیقت‌یاب برای بازدید از زندانها و زندانیان قیام به ایران اعزام کند. سکوت و بی‌عملی در برابر جنایت علیه بشریت، آخوندهای حاکم بر ایران را در ادامه کشتار و شکنجه و اعدام جری‌تر می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ آذر ۱۳۹۸(۲دسامبر ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا