سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 57 . اسامي 27 تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران

خامنه اي، روحاني و ديگر سردمداران رژيم بخاطر جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرار گيرند

سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي27تن ديگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران رامنتشر كرد.به اين ترتيب تا كنون اسامي 547 تن از شهيدان سرفراز قيام منتشر شده است.سازمان مجاهدين بيش از 1500 تن از شهيدان قيام ايران را در استانهاي مختلف كشور ثبت كردهاست كه در ميان آنان شمار زيادي از زنان و نوجوانان زير 18 سال به چشم مي خورند.

در حالي كه بيش از يك ماه از قيام آبان ماه مي گذرد، رژيم آخوندي در وحشت از عواقب جنايت بزرگ عليه بشريت همچنان شمار شهيدان و اسامي آنها و شمار زندانيان را مخفي نگاه داشته است.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، تأكيد كرد سكوت و بي عملي جامعه جهاني، فاشيسم ديني حاكم بر ايران را در استمرار و تشديد جنايات ضد بشري اش عليه مردم ايران تشجيع كرده است. زمان پايان دادن به مصونيت عاملان و آمران اين جنايات فرار رسيده است. خامنه اي و روحاني و ديگر سردمداران رژيم كه 40 سال است به جنايت عليه بشريت مشغولند بايد در برابر عدالت قرار گيرند. وي از ملل متحد خواست يك هيأت حقيقت ياب براي تحقيق پيرامون كشتار بزرگ آبان 98 و بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان تشكيل دهد.

اسامي 27 شهيد ديگر قيام:

 1. يافت آبادتهران احمد رضا فلاح
 2. يافت آباد تهران مهرداد قاسمي       
 3. شهريار-تهران موسي بهرام
 4. قدس –تهران رضا حسيني
 5. رباط كريم-تهران پدرام ناصري
 6. بهبهان اسماعيل بازرگان
 7. شوشتر احمد سعدي
 8. شوش صادق كعبي  
 9. اهواز بشير سرخي
 10. اهواز سيد حسن مشعشعي
 11. حميديه                        احمد ساعدي
 12. حميديه شهاب سياحي 
 13. شيراز محمد يوسفي
 14. شيراز محمد شجاعي          
 15. شيراز رضا عليپور
 16. شيراز                     پيمان شعاعيان
 17. شيراز سعيد صادقي
 18. شيراز محمد حسين شكاري
 19. شيراز محسن پايدار
 20. جوانرود خالد رشيدي 
 21. كرمانشاه              يونس عيني    
 22. كرج ابراهيم كتابدار    
 23. فرديس كرج عليرضا طيبي سالار 
 24. مهرشهركرج نيكتا خزايي
 25. مهرشهركرج رضا خزايي
 26. ساوه ابوالفضل شعباني
 27. اصفهان ايوب بهراميان   

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28 آذر 1398(19دسامبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا