سال ۱۳۹۸

تصویب شصت و ششمين قطعنامه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران

فراخوان خانم رجوی بهشوراي امنيت براي متوقف كردن نقض فزاينده حقوق بشر و جنايت مستمر عليه بشريت توسط رژيم آخوندي

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب قطعنامة‌ مجمع عمومي ملل متحد در ارتباط با نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت،

پس از شصت و شش بار محكوميت در ملل متحد، جامعه جهاني بايد براي متوقف كردن روند فزاينده نقض حقوق بشر و جنايت مستمر عليه بشريت توسط رژيم آخوندي به اقدامات موثر مبادرت كند

سكوت و بي عملي در قبال جنايات بيشماري كه فاشيسم ديني حاكم بر ايران طي چهار دهه گذشته مرتكب شده است، آنرا در استمرار و تشديد جناياتش عليه بشريت تشجيع كرده است. كشتار بيش از 1500 از مردم و جوانان ايران، مجروح كردن 4هزار تن و دستگيري 12000 نفر در جريان قيام سراسري مردم ايران در آبان ماه گذشته، يكي از هولناك ترين جنايتهاي بزرگ در قرن بيست و يكم است كه با هر معياري جنايت عليه بشريت محسوب ميشود.

خانم رجوي تاكيد كرد مسئولان كشتار بزرگ ماه گذشته، خامنه اي و روحاني و ديگر سردمداران رژيم هستند كه در همه جنايات اين رژيم از جمله قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 دست داشته اند. به مصونيت آنها بايد پايان داده شود، شوراي امنيت بايد جنايات اين رژيم منجمله قتل عام 1367 و قتل عام 1398 را به عنوان جنايت عليه بشريت برسميت بشناسد تا در برابر عدالت قرار گيرند.

وي بار ديگر بر ضرورت تشكيل يك هيأت حقيقت ياب توسط ملل متحد براي تحقيق حول كشتار آبانماه و سفر به ايران براي بازديد از زندانها و دستگيرشدگان، تاكيد كرد و افزود اين رژيم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است، حقوق بنيادين ملت ايران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب ميكند و و مي بايد از جامعه جهاني طرد شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27 آذر 1398 (18 دسامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا