سال ۱۳۹۸

اعتراف ناگزير سركرده هوا و فضاي سپاه و ادامه دروغگويي و لاپوشاني سردمداران رژيم

صبح امروز، پاسدار اميرعلي حاجی زاده، سركرده نيروي هوا فضاي سپاه(يكي از 5 نيروي سپاه پاسداران) در رابطه با شليك به هواپيماي مسافري اوكرايني اعتراف كرد: «وقتی مطلع شدم، صبح روزچهارشنبه این خبر را بلافاصله به مسئولان اطلاع دادم…من غرب کشوربودم بلافاصله به سمت تهران آمدم. بین راه بامسئولان تماس گرفتم وگفتم این اتفاق افتاده. من احتمال بالامیدهم که هواپیماهای خودی رام ازده با شیم. مندوباره تکرار میکنم بنده دراولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم».

اين بروشن ترين وجه اثبات مي كند كه خامنه اي و روحاني از همان اولين ساعات از سرنگوني هواپيما توسط سپاه پاسداران مطلع بوده اند. اما با 72 ساعت تاخير و بعد از افشاگريهاي گسترده داخلي و بين الملليبا كمال وقاحت مدعي شدند كهامروز يا ديروز از واقعيت ماجرا مطلع شده اند. اين نشان ميدهد كه سردمداران رژيم همچنان به دروغگويي و لاپوشاني ادامه ميدهند.

پيش از اين، علي ربيعي، سخنگوي روحاني و معاون سابق وزارت اطلاعات، علي عابد زاده، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، حسام الدين آشنا، معاون سابق وزارت اطلاعات و مشاور سياسي روحاني، و محمداسلامی، وزیرراهوشهرسازی رژيم، حمله موشكي به هواپيماي اوكرايني را قاطعانه رد كرده و سرنگوني را ناشي از نقص فني هواپيما قلمداد كرده بودند.

علي ربيعي خبر شليك به هواپيما را عملیاتروانیدولتآمریکا توصيف كرد.علي عابدزاده گفت: «موشکی به هواپیما اصابت نکرده… اگر یک شئ به آن برخورد کرده بود، اگر انفجاری در بالا رخ داده بود، باید پراکندگی قطعات بیشتر می شد». حسام الدين آشنا با وقاحت به خبرنگاران هشدار داده بود «ازمشارکت درجنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی وهمکاری باایران ستیزان خودداری کنند». محمد اسلامي تأكيد كرده بود: «شایعاتی مبنی بر…تیراندازی به هواپیما….درست نیست و نقص فنی دلیل این حادثه بوده است».

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با تاكيد بر اينكه فاشيسم ديني كماكان به لاپوشاني و دروغپردازي در باره هواپيماي اوكرايني ادامه ميدهد خواستار مداخله جامعه جهاني براي پرده برداشتن از جزييات اين جنايت بزرگ و محاكمه و مجازات مسئولان آن شد. وي گفت مسئول و مقصر اصلي كساني جز خامنه اي به مثابه فرمانده كل قواي و روحاني به مثابه رييس جمهور اين رژيم و سركردگان سپاه پاسداران نيستند. همان كساني كه مقصر كشتار بيش از 1500 تن از جوانان و قيام آفرينان در آبان ماه هستند و برغم گذشتن دو ماه همچناناز فاش شدن آمار واقعي شهيدان، مجروحان و دستگيرشدگان قيام جلوگيري ميكنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

21 دي 1398 (11 ژانويه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا