سال ۱۳۹۸

قيام سراسري- شماره 6 . ايران به پا مي خيزد، تظاهرات و خيزش تا كنون دست كم 17 استان را فرا گرفته است

خانم مريم رجوي: ايران براي رهايي از فاشيسم ديني بپاخاسته جهان بايد خواست ملي براي سرنگوني رژيم را برسميت بشناسد

تظاهرات مردم ايران عليه استبداد مذهبي حاكم بر ايران براي دومين روز متوالي ادامه و هر لحظه گسترش مي يابد و تا كنون علاوه بر تهران 16 استان ديگر را فراگرفته است.

مردم در نقاط مختلف تهران و شهرهاي مختلف از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، شادگان، كرمانشاه، سنندج، كرج، ساري، بابل،آمل، سمنان، شاهرود، تبريز، قزوين، زنجان، شيراز، اروميه،گرگان، اراك، قدس و رباط كريم در تظاهرات خود فراخوان به سرنگوني رژيم آخوندي ميدهند.

آنها شعار مي دهند، «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»، «سپاه جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند»، «دانشجو بيدار است، از سيد علي بيزار است»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت ايران صاحب عزاست امروز»، «حكومت سپاهي، داعش ما شمايي»، «توپ، تانك، فشفشه، آخوند بايد گم بشه»، «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما»، «ملت گدايي مي كنه، رهبر خدايي مي كنه»، «سپاه بي كفايت، عامل قتل ملت»، «مي كشم، مي كشم، آنكه برادرم كشت»، «برادر شهيدم، خونت رو پس مي گيرم»، «دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد»، «سپاهي بي غيرت، قاتل جان ملت»، «خامنه اي قاتله، ولايتش باطله»، «1500 كشته آبان ما» و «ما بچه هاي جنگيم، بجنگ تا بجنگيم».

در تهران، مردم و جوانان در ميدان آزادي، ميدان انقلاب و خيابانهاي اطراف دست به تظاهرات زدند. در ميدان آزادي مزدوران نقابدار رژيم به تظاهركنندگان حمله ور شده اند. رژيم براي جلوگيري از پيوستن مردم به تظاهرات دربهاي متروي ميدان أزادي را بست و انبوه جمعيت در داخل مترو محبوس شدند. نيروهاي سركوبگر براي مقابله با تظاهركنندگان، خودروهاي مجهز به مسلسل هاي كاليبر 50 را به صحنه آورده اند. رژيم همچنين با ماشين هاي آب پاش سعي در متفرق كردن مردم دارد.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به مردم بپاخاسته ايران گفت از شمال تا جنوب از شرق تا غرب شهرهاي ايران زمين براي رهايي از فاشيسم ديني قيام كرده اند. آنها با شعارهايشان عليه خامنه اي و سپاه پاسداران، طلوع ايران آزاد را نويد ميدهند. زمان آن فرا رسيده است كه جامعه جهاني به اين حقيقت اذعان كند كه فاشيسم ديني حاكم مردم ايران را نمايندگي نميكند و خواست ملي براي سرنگوني اين رژيم را برسميت بشناسد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 دي 1398 (12 ژانويه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا