سال ۱۳۹۸

فراخوان خانم مريم رجوي به كادر پزشكي و سازمان هاي بين المللي: براي حفظ جان مردم و خنثي كردن پنهانكاري رژيم، اطلاعات خود را در اختيار افكار عمومي بگذاريد

رژيم ضد بشري آخوندي با ادامه و اصرار بر پنهان كاري، پخش اطلاعات دروغ، عدم اقدامات پيشگيرانه، توزيع نكردن تجهيزات پزشكي و امكانات مقابله و ادامه رفت و آمد به چين، باعث تسريع گسترش ويروس كرونا به مناطق مختلف از مركز و شمال تا شرق و غرب و جنوب ايران، افزايش سريع قربانيان و همچنين انتقال ويروس به كشورهاي همسايه شده است.

بنا به گفته اهالي و پزشكان و پرستاران علاوه بر قم و تهران شماري از مبتلايان درتبريز و اصفهان و نجف آباد و كاشان و كرمانشاه و رشت  و خرم آباد و برخي ديگر از شهرهاي كشور جان باخته اند.

برغم فراخوانهاي مكرر داخلي و بين المللي پروازهاي ماهان اير سپاه پاسداران تا امروز سه شنبه 6 اسفند از و به چين ادامه يافته است. 

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت رژيم در باره كرونا همان تجربه هواپيماي اوكرايني را در ابعاد كلان و در سطح سراسري و در حق همه ايرانيان تكرار ميكند. وي از پزشكان و پرستاران و كاركنان بيمارستانها خواست بخاطر حفظ جان و سلامت مردم ايران و براي خنثي كردن پنهانكاري ها و اطلاعات گمراه كننده رژيم، اطلاعات خود را سريعاً در اختيار افكار عمومي بگذارند.

خانم رجوي تاكيد كرد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني و سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق بشر بايد فاشيسم ديني حاكم بر ايران را وادار كنند تمام حقايق و آمار در مورد كرونا را براي حفظ جان و سلامت مردم ايران و ديگر كشورهاي منطقه در اختيار افكار عمومي و ارگانهاي بين المللي ذيربط بگذارد.

وي عموم هموطنان بويژه جوانان غيرتمند را به اعتراض فراخواند تا رژيم آخوندي را از يك سو وادار به بيان حقايق نموده و از سوي ديگر مجبور نمايند امكانات پزشكي و درماني كه بطور گسترده در انحصار پاسداران و دستگاههاي امنيتي است در اختيار مردم و بيمارستانها و پزشكان معالج قرار دهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

6 اسفند 1398(25 فوريه2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا