سال ۱۳۹۹

شورش در زندانهای الیگودرز و خرم آباد و کشته شدن شماری از زندانیان

کرونا در زندانها و فراخوان به جامعه جهانی برای آزادی صدها هزار زندانی و جلوگیری از فاجعه بزرگ

شب گذشته، جمعه اول فروردین، زندانیان زندان مرکزی الیگودرز که در معرض مبتلا شدن به ویروس کرونا هستند دست به شورش زدند و با خلع سلاح برخی از ماموران زندان در صدد فرار برآمدند. دامنه درگیری بین زندانیان و زندانبانان به بیرون زندان کشیده شد و واحدهای سپاه پاسداران برای سرکوب زندانیان وارد صحنه شدند و درگیری چند ساعت ادامه یافت. شماری از زندانیان موفق به فرار شدند. تعدادی از زندانیان در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر کشته و یا مجروح شدند. برخی از زندانبانان و پاسداران نیز مجروح شدند.

روز قبل از آن ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ زندانیان زندان پارسیلون خرم آباد دست به شورش زدند و با خلع سلاح نگهبانان از زندان فرار کردند. زندانبانان و نیروهای سرکوبگر زندانیان در حال فرار را که گفته میشود تعداد آنها به ۲۵۰ تن بالغ میشود از پشت به رگبار بستند و شماری از آنها را به قتل رساندند.

در حالیکه هر روز شمار قربانیان ویروس کرونا بطور تصاعدی در حال افزایش است، اخبار نگران کننده ای از مبتلا شدن زندانیان به این ویروس میرسد، چیزی که می تواند قربانیان زیادی را در میان صدها هزار زندانی بجای بگذارد و به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود. با اینحال فاشیسم دینی حاکم بر ایران برغم فراخوانهای داخلی و بین المللی از آزاد کردن اکثریت این زندانیان بویژه زندانیان سیاسی خوداری میکند.

وضعیت در زندانهای تهران و کرج بسیار وخیم است. بزرگترین زندان ایران به اسم زندان تهران بزرگ یازندان فشافویه از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیست. بیماران مبتلا به کرونا یا مشکوک به کرونا جداسازی و قرنطینه نمیشوند. در زندان قزلحصار شمار زیادی از زندانیان مبتلا به ویروس کرونا شده و تعدادی از آنها نیز جان باخته اند، وضعیت در زندان گوهر دشت و اوین و زندان زنان قرچک و دهها زندان کوچک و بزرگ در تهران و البرز وضعیت مشابهی دارند. این زندانها اکثرا دو یا سه برابر ظرفیت خود زندانی دارند. وضعیت در زندانهای استانهای دیگر از این هم وخیم تر است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از چند هفته پیش بارها نسبت به وقوع یک فاجعه بزرگ در زندانهای ایران هشدار داده و خواستار مداخله جامعه جهانی و اقدام فوری برای آزادی زندانیان و جلوگیری از قربانی شدن هزاران زندانی شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲فروردین ۱۳۹۹(۲۱ مارس ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا