سال ۱۳۹۹

اعتصاب كارگران در پالایشگاههاي آبادان، ماهشهر، قشم، پارسیان، لامرد و پارس جنوبي

اعتصاب كارگران در پالایشگاههاي آبادان، ماهشهر، قشم، پارسیان، لامرد و پارس جنوبي

دراعتراض به شرايط سخت كار، فقدان حداقل امكانات ايمني و رفاهي، عدم پرداخت حقوق و مزايا

خانم رجوي با درود به كارگران ستم‌ديده خواهان حمايت عمومي براي اعادة حقوق آنان شد

روز‌ شنبه ۱۱ مرداد ۹۹، کارگران و کارکنان در پالایشگاههای آبادان و ماهشهر و پالایشگاه نفت سنگین قشم و پالایشگاه پتروشيمي پارسیان و لامرد فارس و فاز 22 و 24 پارس جنوبي در كنگان ( بوشهر)، در اعتراض به شرايط سخت كار، فقدان حداقل امكانات ايمني و رفاهي و پرداخت نشدن چندين ماه حقوق و مزايا دست از كار كشيده و اعلام اعتصاب كردند.

در يك اطلاعيه كارگران، خيانتكاران اعتصاب شكن لعنت شده و تصريح شده است كه اسامي آنها در دور بعدي مبارزة كارگران منتشر خواهد شد.

 روز چهارشنبه ۸ مرداد نيزکارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی، در اعتراض به پائین بودن دستمزدها دست از کار کشیدند. این اعتصاب پس از آن صورت گرفت كه مدير اجرايي ميدان نفتي آزادگان بخشي از کارکنان و کارگران را به اخراج تهديد كرد. 

خانم مريم رجوي با درود به اعتصابگران پالايشگاههاي آبادان، ماهشهر، قشم، پارسیان، لامرد و پارس جنوبي تأكيد كرد، كارگران ستمديده برای اعادة حقوق به تاراج رفته توسط رژيم ضدكارگري آخوندي بپاخاسته اند.

خانم رجوي خاطرنشان كرد: رژيم با قراردادهاي ظالمانه تسمه از گرده زحمتكشان وكارگران ميكشد و حقوق ناچيز آنها را هم پرداخت نميكند. سرمايه هاي كشور را در پروژه هاي اتمي و موشكي و تروريسم هدر ميدهد يا چپاول ميكند و روانه حسابهاي بانكي عوامل خود و خانواده هاي آنها در خارج كشور ميكند.

خانم رجوي خواهان حمايت عمومي از اعتراض و اعتصاب كارگران براي اعادة حقوق پايمال شده آنان گرديد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ (۱ اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا