کمیسیون ورزش

کمیسیون ورزش: سنت و فرهنگ ورزش ایران بر پایه جوانمردیست، دست پلید آخوندها و ناجوانمردان باید از ورزش ایران قطع شود

چهل سال پیش وقتی مردم ایران برعلیه حکومت وابسته به استعمار شاه انقلاب کردند، روشنفکران و دانشجویان و بقیه اقشار مردم قهرمان ایران خواهان آزادی واستقلال بودند اما چماقداران و لات های بیسواد تحت تبلیغات (امداد های غیبی) مورد استفاده خمینی جنایتکار قرار گرفتند و در همه مناصب مملکتی به کار گماشته شدند. اکنون همچنان دزدان و چپاولگران و اختلاس کنندگان بعنوان پاسدار و بسیجی بطرز نا جوانمردانه ای به جان و مال و ناموس مردم ایران تجاوز می‌کنند.

رژیم آخوندی این جانیان ناجوانمرد را در پستهای ورزش ایران نیز به کار گمارده تا اعتراضات مردم در میادین ورزشی و ورزشکاران و ورزشدوستان را کنترل کنند.

میزان فشار و سرکوبی رژیم جنایتکار آخوندی علیه قهرمانان بزرگ ایران زمین منجر به فرار بهترین ورزشکاران ملی پوش ایران از کشور و پناهندگی آنها به کشورهای دیگر و شرکت آنها در مسابقات جهانی و المپیک با نام کشورهای دیگر شده است. آن ورزشکارانی هم که نتوانسته‌اند از زیر ظلم و ستم رژیم ملاها خارج شوند، در زیر سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به‌سرمی‌برند. بسیاری از این قهرمانان برای امرار معاش به دستفروشی و شغلهای دیگر روی‌آورده‌اند. در همین حال نیز رژیم از سرکوبی و شکنجه علیه آنها دست برنمی‌دارد. آخرین نمونه آن حکم شلاق برای ملی پوش سنگین وزن تیم ملی ووشوی ایران و قهرمان سابق جهان است که تنها به جرم انتقاد از سرکردگان رژیم، محکوم به شیوه قرون وسطایی مجازات و شلاق خوردن شده است.

این همان رژیم جنایتکاری است که مجاهد قهرمان حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هوشنگ منتظر الظهور قهرمان کشتی ایران، فروزان عبدی قهرمان تیم ملی والیبال زنان ایران و عده زیادی از ورزشکاران و قهرمانان ملی زن و مرد را بجرم آزادیخواهی به جوخه های اعدام سپرده است.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران از کمیته بین المللی المپیک و فدراسیونهای جهانی میخواهد تا حکومت ملا های ایران را بخاطر این جنایات و نقض مستمر قوانین بین المللی اخراج و یا وادار به تبعیت از قوانین نماید.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

مسلم اسکندر فیلابی 

 14 مرداد ۱۳۹۹ (4 اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا