سال ۱۳۹۹

دهمين روز اعتصاب کارگران و كاركنان تاسيسات نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۲ استان

فراخوان خانم مریم رجوی به سازمان بين المللي كار و اتحاديه هاي كارگري و مدافعان حقوق كارگران به حمایت از اعتصابات کارگران ایران

امروز، دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ اعتصاب کارگران و كاركنان صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در ۲۰ شهر از ۱۲ استان ادامه يافت. اين اعتصاب دست كم ۴۶ پالايشگاه و كارخانه و نيروگاه مرتبط با اين صنعت را در برگرفته است.

كارگران اعتصابي از شرايط طاقت‌فرسا كاري بخصوص در گرماي شديد و از سخت‌ترين شرايط معيشتي رنج مي‌برند. آنها امنیت شغلی ندارند. قراردادهایی که به آنها تحمیل شده موقت است، مشمول بیمه درمانی و بازنشستگی نميشوند. كارفرما هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آنها را اخراج كند. حقوق آنها چند برابر كمتر از خط فقر است و همين حقوق ناچيز هم چند ماه است كه به آنها پرداخت نشده است.

كارگزاران رژيم و پيمانكاران حكومتي، در تلاش هستند با تهدید و تطميع و وعده و وعيد و اعمال فشار به کارگران، اعتصاب را درهم بشکنند، اما اعتصابگران تاكيد كرده اند تا تحقق همه خواستهايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

خانم مریم رجوی با درود به كارگران اعتصابي كه ۱۰ روز است برای احقاق حقوق اولیه خود بپا خاستهاند از عموم مردم بويژه كارگران و جوانان خواست به پشتيباني از اعتصابگران بپاخيزند. خانم رجوي سازمان بين المللي كار و عموم اتحاديه هاي كارگري و مدافعان حقوق كارگران را به محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری رژیم آخوندي و حمایت از اعتصابها و اعتراضات کارگران ستمديده ایران فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ مرداد  ۱۳۹۹( ۱۰ اوت ۲۰۲۰)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا