سال ۱۳۹۹

اعتصاب غذاي گروهي از زندانيان در سلولهاي انفرادي زندان دستگرد اصفهان

فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و بازديد هيأت تحقيق بين المللي از زندانهاي ايران

حداقل ۲۰ زنداني جوان كه در سلولهاي انفرادي زندان دستگرد اصفهان بسر مي برند، در اعتراض به شرايط غير انساني زندان و براي انتقال به بند عمومي از چند روز پيش دست به اعتصاب غذا زده اند.

اين زندانيان كه برخي از آنها از ۶ سال پيش در زندان بسر مي برند ۴ ماه است به سلول انفرادي منتقل شده اند. اكثر آنها به اتهام درگیری با مأموران نيروي سرکوبگر انتظامی دستگير و محاكمه شده اند.

شكنجه و بدرفتاري با زندانيان و شرايط طاقت فرساي زندان دستگرد و سلولهاي انفرادي آن به گونه‌ايست كه برخي از اين زندانيان در ماههاي گذشته دست به خودكشي زده اند. خانواده هاي اين زندانيان از ملاقات محروم هستند و زندانيان هيچ امكاني براي تماس با بستگان خود ندارند

مقاومت ایران، خواستار اقدام فوري ملل متحد و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر  برای نجات جان زندانیان در ایران است و بار دیگر بر فراخوان خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت براي تشکیل یک هیأت تحقیق بین‌المللی و بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان تأکید می‌کند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۴ شهریور  ۱۳۹۹( ۲۵ اوت ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا