سال ۱۳۹۹

زندانیان قیام در شکنجه‌گاههای مخوف اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی، زندان عبرت سپاه در شیراز یک شکنجه‌گاه قرون‌وسطایی

فراخوان به بازدید هیات بین‌المللی از زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی و دیدار با زندانیان قیام

دژخیمان رژیم آخوندی علاوه بر شکنجه و اذیت و آزار دستگیر شدگان قیام در زندانهایی مانند گوهردشت، اوین، تهران بزرگ و … آنها را قبل از انتقال به این زندانها در بازداشتگاههای موقت و مخفی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مانند پلیس امنیت گیشا، پلیس امنیت اسلامشهر، پلیس امنیت نیلوفر و پلیس امنیت شهریار به‌شدت مورد شکنجه قرار داده‌اند. زندان عبرت شیراز یک شکنجه‌گاه مخوف است که صدها زندانی قیام توسط اطلاعات سپاه در آن شکنجه می‌شوند.

پلیس امنیت گیشا

۱. یک زندانی به‌نام الف- م پس از دستگیری ابتدا در پلیس امنیت نیلوفر با شوکر و باتون به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سپس دستانش را از پشت به صندلی بسته و به‌شدت کتک زدند. در مرحله بعد دستهایش را از پشت با دست‌بند بسته او را روی زمین خوابانده و با پا روی قفسه سینه‌اش ایستادند. او را تهدید به تجاوز کردند و گفتند که اگر آنچه که ما می‌خواهیم را اعتراف نکنی و ننویسی این شکنجه‌ها را افزایش می‌دهیم.

این زندانی سپس به پلیس امنیت گیشا منتقل شد. در این محل زندانی را زیر یک میز کوچک به‌زور جا داده و ساعتها او را به‌حالت مچاله نگه داشته و با مشت و لگد و با باتون مورد ضرب و شتم قرار دادند. این یک شکنجه روتین در پلیس امنیت گیشا در مورد بازداشتیهای سیاسی است. همزمان با فحاشی و کلمات رکیک درصدد درهم شکستن او بر آمدند. این شکنجه‌ها بارها تکرار شد و دژخیمان از زندانی می‌خواستند اعترافات دروغ بکند. وقتی زندانی امتناع کرد شکنجه با کابل شروع شد. سردژخیم امین ناصری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب این زندانی را قبل از این‌که به دادگاه ببرند شخصاً با شوکر شکنجه کرد و به او گفت اگر اعتراف نکنی، ۱۰بار اعدام برایت صادر می‌کنیم.

۲. یک زندانی به‌نام ک-ج را در پلیس امنیت گیشا درحالیکه به شوفاژ بسته شده بود با ضربات لوله آب مورد شکنجه قرار دادند. او را زیر میز مچاله کرده و در همان وضعیت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در یک روش دیگر، در حالی‌که همه لباسهای این زندانی را در آورده بودند، مچ دو دست او را به مچ دو پایش زنجیر کرده و در همین حالت او را ساعتها با کابل و مشت و لگد و باتون شکنجه می‌کردند. بعد از چند روز در حالی‌که زندانی را در صندلی عقب خودرو خوابانده و سه نفر با پا روی او ایستاده بودند، تحویل اطلاعات سپاه دادند. این زندانی شاهد شکنجه شمار زیادی از بازداشت شدگان با شوکر و هم‌چنین شاهد تجاوز به چند جوان بازداشتی در پلیس امنیت گیشا بوده است.

۳. زندانی به نام ش- ن در پلیس امنیت گیشا در حالی که پابند فلزی به پایش بسته بودند با ضربات مشت و لگد و باتون تحت شکنجه قرار گرفت. بازجو با لگد آن‌قدر روی پابند فلزی کوبید که استخوان پایش شکست و بعد از گذشت ده ماه هنوز در گچ است.

۴. زندانی ج- ب توسط پلیس امنیت گیشا دستگیر شد. از پشت دستانش را بستند و از بالابر آویزان کردند و در همان حالت با شوکر و باتون او را شکنجه می‌کردند. پلیس امنیت گیشا نظیر اداره آگاهی شاپور یک مرکز مخوف بازداشت و شکنجه است.

پلیس امنیت شهریار

۵. زندانی الف- م در پلیس امنیت شهریار با ضربات شلاق های ساچمه‌ای (شلنگ آب که با ساچمه پرشده است) به سر و صورت و تمامی بدنش مورد شکنجه قرار گرفت و دست کم ۵۰ضربه با این شلاق دردآور به کف پایش زدند. ف-م و س-م نیز در پلیس امنیت شهریار با همین شلاقهای ساچمه‌ای و باتون شکنجه شدند. ح-ر و م-ع توسط پلیس امنیت اسلامشهر دستگیر شده بودند با همین روش و با چشم‌بند ساعتها مورد شکنجه قرار گرفتند.

بازداشتگاههای اطلاعات سپاه

۶. م-ع توسط اطلاعات سپاه دستگیر و به یک‌سوله بی‌نام و نشان منتقل شد و دو روز پشت سر هم او را با باتون و ضربات شوکر به نقاط حساس بدن که بسیار دردآور است شکنجه کردند.

ج- الف توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد. وی را در یک سالن ورزشی یک هفته با شوکر و باتون شکنجه کردند. تمام مدت لباس به تن نداشت و با شوکر به نقاط حساس بدنش ضربه می‌زدند. یک زندانی دیگر به‌نام م-س را نیز در همان سوله، درحالیکه لباسی به تن نداشت با شوکر و باتون شکنجه می‌کردند.

اعدام مصنوعی

۷. اعدام مصنوعی شکنجه‌ایست که اطلاعات سپاه در مورد بسیاری از زندانیان قیام آبان اعمال می‌کند. برای برخی نیز صحنه پرتاب از بلندی ترتیب می‌دهد.

برای م. الف از بازداشت شدگان قیام دو بار صحنه اعدام مصنوعی ترتیب دادند. یک بار او را در صندوق عقب ماشین گذاشته و به محل دیگری منتقل کردند پس از بیرون آوردن از او خواستند که شهادتین بگوید و آماده اعدام شود. آنگاه در کنار گوش و اطراف او شلیک کردند.

در برخی موارد یک آخوند را می‌برند تا به زندانی بگوید قبل از اعدام شهادتین بگوید و اگر وصیتی دارد بکند. در یک مورد به زندانی غذا ندادند و گفتند که تو امشب اعدام می‌شوی سپس به او دست‌بند زده از سلول بیرون بردند.

ع-ر در بند ۲۴۰ اوین با چشم بسته به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفت. سپس او را به محل دیگری بردند و گفتند وصیت بکن چون الآن می‌خواهیم ترا اعدام می‌کنیم. همه صحنه برای اعدام چیده شده بود. چهارپایه زیر پای زندانی گذاشتند و ساعتها این شکنجه روانی را ادامه دادند.

شکنجه کودکان و نوجوانان

۸. در میان بازداشت شدگان قیام ۹۸ شمار زیادی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال به چشم می‌خورد که شدیداً شکنجه شده‌اند. از جمله الف – ک را با شوکر، باتون و شلاق شکنجه کردند و ناخنش را کشیدند. الف – م زندانی دیگری است که کمتر از ۱۸ سال داشت و با شوکر شدیداً شکنجه شده بود. شماری از بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ بارها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. یک روش دیگر شکنجه این است که آب سرد در کف سلول باز می‌کنند و زندانی روزها در همین وضعیت در سلول باقی می‌ماند و دچار پا درد و کمر درد و عوارض وخیم دیگر می‌شود.

زندان زیر زمین در شیراز، اطلاعات سپاه (موسوم به عبرت)

۹. اطلاعات سپاه شیراز، زندانیان قیام را در زندان عبرت وحشیانه شکنجه می‌کند و بیرحم‌ترین زندانبانان را در آنجا به خدمت گرفته است. زندانبانان در این بند، یکدیگر را با القابی مانند جلال چپ دست، مجید کافر و حسین بی‌ناموس صدا می‌زنند. یکی از همین دژخیمان در سردر بند نوشته بود: «‌اینجا خدا وجود ندارد». شهید نوید افکاری و برادرانش در این بند زندانی بودند.

۱۰. در قیام آبان ۹۸ کلیه بازداشتی‌های مجروح را از بیمارستان به این زندان منتقل کردند. تعداد زندانیان بین ۳۵۰ تا ۴۰۰نفر است که در سلول‌های کثیفی به‌سر می‌برند. مابه‌ازای هر نفر یک متر مربع جا وجود دارد. زندانیان حق صحبت با یکدیگر ندارند و اگر کلمه‌ای بین آنها رد و بدل شود، تنبیه می‌شوند. قطع غذا به مدت یک هفته، یک نمونه تنبیه است. زندانیان از طریق دوربینهای مداربسته مستمراً کنترل می‌شوند. در زندان عبرت از بهداشت و رسیدگیهای پزشکی خبری نیست. زندانی برای حمام کردن در زمستان باید با آب سرد در حیاط زندان استحمام کند. در این بند زندانی از تماس تلفنی محروم است.

۱۱. زندانیان در این زندان با چشم بسته مورد شکنجه قرار می‌گیرند. زندانی را از سقف آویزان کرده و با کابل بر دست و پا و انگشتان وی می‌زنند. در بسیاری موارد انگشتان زندانی می‌شکند. یک شکنجه دیگر لخت کردن زندانی و گذاشتن او زیر آفتاب سوزان یا در سرمای شدید است. بسیاری از بازداشت شدگان آبان ۹۸ پس از شکنجه‌های وحشیانه بدون هیچگونه رسیدگی رها شده و پای برخی از آنها که در اثر شکنجه مجروح شده بود دچار عفونت شد. ناخن برخی از زندانیان قیام را کشیدند. سه تن از دستگیر شدگان قیام آبان در این زندان زیر شکنجه به‌شهادت رسیدند.

۱۲. زندانیان اعدامی را شب قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی به نام «ارشاد» منتقل می‌کنند. عوامل و کارگزاران رژیم به‌شدت مراقب هستند تا اسامی و مشخصات زندانیانی که در زندان عبرت هستند، به بیرون درز پیدا نکند و به‌دست نهادها و ارگانهای بین‌المللی نرسد.

مقاومت ایران بار دیگر دبیرکل ملل متحد، شورا و کمیسر عالی حقوق‌بشر و دیگر ارگانهای مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان قیام که در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، فرامی‌خواند و بر ضرورت بازدید یک هیات بین‌المللی از زندانها و بازداشتگاههای رژیم آخوندی و دیدار با زندانیان قیام تأکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹شهریور۱۳۹۹ (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا