کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: ترفند گشتاپوي ديني از طريق مزدور نفوذي ايرج مصداقي

به اطلاع دوستان و رفقا و پيشمرگان كرد كه از تنظيم ضد انساني و زهر ريختن ايرج مصداقي عليه شاعر درگذشتة كرد، ماموستا جلال ملكشاه برآشفته و در هم ريخته اند ميرسانيم كه اين امر قبل از هر چيز يك موضوع امنيتي و ترفند وزارت اطلاعات رژيم براي سفيدسازي مزدور ايرج مصداقي است و با اين شيوه ميخواهد القاء كند كه او نه فقط مأمور رژيم نيست بلكه هركس را كه با رژيم همكاري كرده باشد افشا ميكند!

 با تسليت‌ به بستگان و دوستداران ملكشاه و صرفنظر از مواضع سياسي، مطمئن باشيد كه شاعر، و ضعف و قوت او اصل موضوع نيست. هدف اصلي، سفيد كردن يك دستيار افشا شدة لاجوردي براي مصادره و ملوث كردن جنبش دادخواهي و جاسازي نمودن او در تلويزيونهاي فارسي زبان با عناوين غلط‌انداز تحليلگر و فعال حقوق بشر است. والا در موضوع قتل عام زندانيان سياسي نيازي به زهر ريختن مصداقي عليه عفو بين الملل هم نبود. شوراي ملي مقاومت اعلام كرده است «يقه گرفتن از عفو بين‌الملل به خاطر پيگيري و گزارش كردن حقايق، پيش بردن خط و انجام مأموريت براي وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام است» (21 شهريور 99) .

در خصوص عناوين غلط‌انداز، مصطفي تاجزاده معاون سياسي وزارت كشور رژيم در دولت آخوند خاتمي، شيوة «صدور اپوزيسيون قلابي» به خارج كشور در لباس «كارشناس » در« فلان شبكه يا دانشگاه يا انديشكده» توسط بازجويان وزارت اطلاعات را بازگو كرده است(آپارات10 فروردين 97).

در موضوع سفيدسازي مصداقي در ماجراي دژخيم بازداشت شده در سوئد، كميسيون امنيت و ضد تروريسم در اطلاعيه 24 آبان 1398 با انتشار نوارهاي صوتي آخوند مقيسه اي و آخوند رازيني، سناريوي وزارت اطلاعات را برملا كرده است. در اين سناريو بايستي سابقة سفرهاي حميدنوري به سوئد و سوابق او در دادگاه و در اطلاعات و در نزد پليس سوئد و همچنين موضوع دخترخوانده و خلباني كه دخترخوانده را طلاق داده بود، پوشيده باقي مي ماند تا دستگيري حميد نوري تر و تازه و از كشفيات مزدور مصداقي جلوه كند.

1404 زنداني سياسي در مورد نقش ايرج مصداقي «در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن» گواهي داده اند. او بايد در دادگاه در كنار دژخيم حميد نوري بنشيند و تمام آنچه را كه در گشتهاي دادستاني و در همكاري با لاجوردي و مأموريتهاي بعدي تا امروز انجام داده است، بازگو كند و به سؤالاتي كه تاكنون در مورد آنها «رگ گردن كلفت كرده» پاسخ دهد. مبارزان و مجاهدان «سر موضع»، نه مي‌بخشند و نه فراموش مي‌كنند.

 

شوراي ملي مقاومت

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

13 آبان 99 (3 نوامبر 2020)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا