کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: پرده‌برداري از انجمن نجاست اطلاعات آخوندها در آلباني با درخواست محاكمة رهبران مجاهدين

پرده‌برداري از انجمن نجاست اطلاعات آخوندها در آلباني با درخواست محاكمة رهبران مجاهدين

شعبة وزارت جاسوسي و شكنجه رژيم آخوندي در آلباني كه تاكنون تحت نام «انجمن حمايت از ايرانيان مقيم آلباني» به جاسوسي و هموار كردن راه اقدامات تروريستي عليه مجاهدين و اشرف۳ عمل مي‌كرد، با استناد به «نقطه عطف ۳۰ خرداد ۱۴۰۲» (حمله به اشرف ۳ در ۲۰ژوئن ۲۰۲۳) در منتهاي وقاحت و دريدگي خاص دژخيمان بدون هرگونه پرده‌پوشي اعلام كرد: «تصمیم گرفته شد تا با اجازه انجمن نجات، این فعالیت ها در چهارچوب اساسنامه و اهداف انجمن نجات تحت عنوان “انجمن نجات آلبانی” به عنوان نماینده رسمی انجمن نجات در کشور آلبانی برای حمایت از ایرانیان ادامه یابد». منظور از اجازه گرفتن از انجمن نجات، با ذكر نام مديرعامل آن در تهران (ابراهيم خدابنده) اجراي دستورات وزارت بدنام در تهران است.

در نامه مزدوران وزارت اطلاعات در اين خصوص كه در سايت انجمن نجاست كليشه شده بدون هيچگونه ملاحظه و مراعات خطاب به خدابنده در تهران مي‌نويسد: «بعد از هماهنگی های صورت گرفته با پلیس و وزارت کشور آلبانی درخواست می‌نماییم تا موافقت شود که با اساسنامه جدید … به عنوان نمایندگی رسمی انجمن نجات در کشور آلبانی، با دست باز به فعالیت های خود ادامه دهیم تا هرچه زودتر به نتایج مورد نظر برسیم».

مأمور اطلاعات نيز تحت عنوان «خانواده‌هاي چشم‌ انتظار مجاهدين!» ضمن اعلام موافقت جواب داده است: «امیدوارم همگی ما بتوانیم، با درک درست از نقطه عطف ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، که خانواده ها را چندین مدار کیفی به اهداف حقوق بشری‌شان نزدیک‌تر کرد، گام های مؤثر بیشتری در جهت رضایت خدا و خانواده های عزیز و محترم برداريم». اهداف حقوق‌بشري جلادان فاشيسم ديني در زندان‌هاي آخوندها در ايران بر كسي پوشيده نيست و تمام دنيا از آن مطلع هستند.

1-بدون هيچگونه ترديد و ابهام روشن مي‌شود كه آنچه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت در گذشته راجع به شعبه وزارت بدنام در آلباني تحت عنوان «انجمن حمايت از ايرانيان مقيم آلباني» مي‌گفت عين واقع بوده و در آن هيچ مبالغه‌اي نبوده است.

2-براي رفع ابهام از جامعة ايرانيان در آلباني و ديگر كشورهاي جهان، پلیس و وزارت کشور آلبانی بايد دعاوي مزدوران وزارت اطلاعات در مورد «هماهنگی های صورت گرفته با پلیس و وزارت کشور آلباني» را به نحو مقتضي پاسخ بدهند.   

3-توجه دولت آلباني را به پاسخ علني وزارت اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران به مأموران و مزدورانش در آلباني جلب مي‌كنيم كه نوشته است «نقطه عطف ۳۰خرداد ۱۴۰۲» (۲۰ژوئن ۲۰۲۳) گشتاپوي آخوندها را «چندین مدار کیفی به اهداف» خود نزديكتر كرده و بايد «گام های مؤثر بیشتری» برداشته شود.

مقاومت ايران بر ضرورت محاكمه و مجازات و اخراج مزدوران اطلاعات و سپاه و نيروي تروريستي قدس از آلباني و ديگر كشورهاي اروپايي تأكيد مي‌كند. 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۶مهر ۱۴۰۲ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا