سال ۱۳۹۹

وخامت حال زنداني سياسي فاطمه مثني و ممانعت دژخيمان از بستري شدن وي در بيمارستان ومعالجات پزشكي

فراخوان به اقدام فوري براي آزادي فاطمه مثني و بازديد هيات بين المللي از زندانهاي ايران بويژه زندانهاي زنان

وضعيت جسمي زنداني سياسي فاطمه مثنی كه 5 سال ونيم است در زندان بسر مي برد، روبه وخامت گذاشته اما دژخيمان در زندان اوين از آزادي موقت وي براي معالجه و بستري شدن جلوگيري ميكنند. او كه از كوليت مزمن وميگرن شديد رنج مي برد از مرداد ۹۹ دچار خونریزی شديد روده شده و پزشكان تصريح ميكنند كه او از نظر جسمي توان تحمل حبس ندارد.

روز ۲۹ مرداد ۹۹ خانم مثنی در اثر خونريزي بیهوش شد. دژخيمان ناگزير او را به بیمارستان طالقانی منتقل كردند ولی در تمام مدتي كه در بیمارستان بود دست وپاي او را به تخت زنجير كرده بودند. در روز ۵ شهریور به رغم مخالفت پزشک و نرسیدن نتیجه آزمایشها و تمام نشدن مراحل درمانی او را به زندان بازگرداندند. حال او مجدداً در ۱۷ شهریور ۹۹ به وخامت گرایید. این بار او را برای اندوسکوپی و کولونسکوپی به بیمارستان فرستادند اما باز هم قبل از پایان آزمایشها او را به زندان بازگرداندند.

در دی ماه ۹۹پزشك معالج در بيمارستان طالقاني، بار ديگر تاكيد كرد، فاطمه بلحاظ جسمي توان تحمل زندان ندارد و خواستار معاينه وي توسط پزشكي قانوني شد، اما سر دژخيم امين وزيري دادیار اوین این درخواست را رد کرد.

فاطمه، خواهر مجاهدان شهيد علي و مصطفي و مرتضي مثني است كه در سالهاي ۶۰ و ۶۱ بدست دژخيمان رژيم آخوندي اعدام شدند. او در بهمن ۱۳۹۱به همراه همسرش حسن صادقی و دو فرزندشان در منزل مسكوني شان در حالي كه به مناسبت فوت مجاهد خلق غلامحسين صادقی پدر حسن مجلس ترحيم گرفته بودند دستگیر شدند. آقای صادقی در كمپ ليبرتي در عراق در اثر محاصره پزشكي توسط مزدوران رژيم آخوندي جان باخت.

آنها پس از مدتي به قيد وثيقه آزاد شدند. متعاقبا فاطمه و همسرش در شعبه ۲۶ بيدادگاه ضد انقلاب به اتهام آخوند ساخته ”بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق” هر کدام به ۱۵ سال زندان محكوم شدند و اموال و محل كسب و منزل شخصي آنها مصادره شد. آنها از مهر۹۴ جهت اجرای حکم مجددا به زندان منتقل شدند.

مقاومت ايران توجه دبيركل، شورا و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر مراجع مدافع حقوق بشر را به وضعيت وخيم فاطمه مثني جلب نموده و خواستار اقدام فوري آنها به منظور آزادي وي از زندان است و بار ديگر بر ضرورت بازديد يك هيات بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان بويژه زندانيان سياسي و زندانيان زن تاكيد ميكند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا