سال ۱۳۹۹

خيزش سراوان- شماره 1 خيزش شجاعانه مردم سراوان و تصرف فرمانداري شهر

 

 

جان باختن و مجروح شدن دهها تن از جوانان سراوان 

بدنبال درگيريهاي روز گذشته مردم محروم سراوان با نيروهاي سركوبگر كه به جان باختن و مجروح شدن دهها تن از سوخت بران و جوانان مردم شهر منجر شد، از صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند،

برغم حضور گسترده پاسداران و نيروهاي امنيتي و انتظامي، مردم شهر دست به اعتراض زدند و خود را به فرمانداری سراوان رساندند. پاسداران جنايتكار براي متفرق كردن مردم به شليك گلوله و پرتاب گاز اشك آور مبادرت كردند. اما مردم خشمگين به مقابله برخاستند و ساختمان فرمانداري را به تصرف در آوردند. گزارشها حاكي از كشته و مجروح شدن شمار بيشتري از مردم است. 

جوانان شورشگر چند خودروري نيروي انتظامي را واژگون كرده و به آتش كشيدند و جاده مقابل پايگاه سپاه پاسداران را با به آتش کشیدن لاستیک، بستند. درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و فضاي شهر متشنج است. 

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جانباختگان سراوان را شهيدان راه آزادي خواند و براي مجروحان آرزوي بهبودي سريع نمود. وي با درود به مردم قهرمان سراوان که در برابر ظلم و ستم و تبعيض ديكتاتوري ديني بپاخاسته‌اند، عموم جوانان شورشگر بويژه در خطه سيستان و بلوچستان را به حمايت از مردم سراوان فراخواند. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۵ اسفند ۱۳۹۹ (۲۳ فوریه ۲۰۲۱)

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا