اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اعتراض و خيزش غارت شدگان بورس در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز با شعارهاي «مرگ بر روحاني»، «دولت خیانت میکند رهبر حمایت میکند»، «ازبس دروغ شنيديم ماديگه راي نميديم»

 

 

نماینده مجلس ارتجاع: مسئوليت مال باختگی ۵۰میلیون ایرانی به عهده روحاني است

خانم مريم رجوي: خيزش و اعتراض غارتشدگان بازتاب خشم و نفرت عموم مردم ايران عليه تماميت رژيم است

 

امروز، چهارشنبه اول ارديبهشت، شمار زيادي از مردمي كه اموال و اندوخته هايشان توسط رژیم آخوندی در بازار بورس غارت شده است، درتهران، مشهد، اصفهان و تبریز دست به اعتراض و راهپيمايي زدند و عليه خامنه اي، روحاني، رييسي و مجلس آخوندها شعار دادند و نمايش انتخابات رياست جمهوري آخوندها را تحريم كردند.

 

غارت شدگان درتهران مقابل تالار بورس تجمع كرده و خيابان را بستند. در مشهد، غارت شدگان مقابل استانداري تجمع كردند و دست به راهپيمايي زدند. در اصفهان معترضان در مقابل سازمان بورس در چهارباغ تجمع كردند.

 

معترضان شعار میدادند: «مرگ بر روحاني»، «دولت خیانت میکند رهبر حمایت میکند»، «اي رهبر آزاده دزدي مگر آزاده»، «فرمانده كل قوا زندگي مون رفت رو هوا»، «دزدي ازجيب ملت سكوت بيت رهبر»، «روحانی بی‌شرف اعدام باید گردد»، «ازبس دروغ شنيديم ماديگه راي نميديم»، «عدالتي نديديم ماديگه راي نميديم»، «مي جنگيم مي ميريم ايران و پس ميگيريم»، «رئيسي رئيسي دزدي به اين بزرگي چطورهنوز نديدي» و «زیربارستم نمیکنم زندگی جان فدا میکنم درراه آزادگی». برخي از تظاهرات کنندگان در پلاکاردهايی که حمل میکردند نوشته بودند: «روحانی احیای بورس مهم‌تر از احیای برجام است».

 

درجریان جنگ گرگها در درون رژيم، روزگذشته عليرضا بیگی نماینده مجلس ارتجاع از تبریز خطاب به روحاني گفت: «ملت ایران دیگر به شما اعتماد ندارند … برای این عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال باختگی ۵۰میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد؛ به واسطه‌این تقصیر محرز شما چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند».

 

خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به هموطنان بپاخاسته در تهران و مشهد، اصفهان و تبریزگفت: خيزش و اعتراض غارتشدگان و شعارهاي آنها عليه سردمداران رژيم جنايتكار و چپاولگر آخوندي، بازتاب خشم و نفرت عموم مردم ايران عليه تماميت اين رژيم است. وي با تاكيد بر اينكه تا ديكتاتوري ديني بر سركار است، دزدي و فساد حكومتي و به تبع آن فقر و تورم و بيكاري بيشتر ميشود، عموم جوانان را به همبستگي و حمايت از غارتشدگان و جنبش اعتراضي آنها فراخواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۱ آوریل ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا