اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

فراخوان ۱۱۱۲ تن از اعضاي خانواده شهيدان مجاهد خلق براي جلوگيري ازتخريب مزار شهيدان

 در نامه به دبيركل ملل متحد، رهبران اتحاديه اروپا و آمريكا و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر

 روز سه شنبه ۴مي ۲۰۲۱ هزار و ۱۱۲عضو خانواده شهيدان سازمان مجاهدين خلق ايران، طي نامه اي به دبيركل ملل متحد، رهبران اتحاديه اروپا و رييس جمهور و مقامات مسئول در آمريكا خواستار اقدام فوري براي جلوگيري از ادامه تخريب مزارهاي بستگانشان توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران شدند. رژيم آخوندي از سالها پيش در يك سياست ضدانساني و جنايتكارانه براي از بين بردن آثار جنايت عليه بشريت، مزار اعدام شدگان سياسي را بطور سيستماتيك و بتدريج در تهران و شهرهاي مختلف كشور تخريب ميكند.

 اين نامه با اشاره به فتواي جنايتكارانه خميني مبني بر اعدام تمامي مجاهدين سرموضع  مينويسد: در حاليكه «سازمانها و مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و كارشناسان ملل متحد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ را جنايت عليه بشريت توصيف كرده اند، رژيم آخوندي براي مخفي كردن آثار اين جنايت بزرگ به طرق مختلف تلاش ميكند، مزار اين شهيدان را تخريب كند… اين اقدامات به منزله شكنجه دستجمعي هزاران هزار بازماندگان شهيدان و جنايت مضاعف عليه بشريت است».

 نامه ۱۱۱۲ عضو خانواده مجاهدين شهيد ضمن تاكيد بر ضرورت ارجاع پرونده قتل عام زندانيان سياسي و مسئولان آن به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين المللي، ملل متحد و عموم سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام براي جلوگيري از تخريب مزار شهيدان و از بين بردن آثار جنايت و شكنجه رواني هزاران هزار خانواده در سراسر ايران فراميخواند.

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ (۵ مه ۲۰۲۱)

متن نامه۱۱۱۲  تن از اعضاي خانواده شهيدان مجاهد خلق

آقاي آنتونيوگوترس دبيركل ملل متحد

 ما امضا كنندگان زير، اعضاي خانواده شهيدان مجاهد خلق هستيم كه سرتسليم در مقابل فاشيسم ديني حاكم بر ايران فرود نياورده و به جوخه هاي تيرباران، يا چوبه هاي دار سپرده شدند. خميني در فتواي جنايتكارانه اش در تابستان ۱۳۶۷ نوشت” كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر موضع نفاق خود پافشاري كرده و ميكنند، محارب و محكوم به اعدام مي باشند” و تاكيد كرد «هركس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است و سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد”. ليست ۲۰ هزار تن از شهيدان توسط سازمان مجاهدين منتشر شده است.

 اكثر ما حتي از محل مشخص دفن عزيزانمان بي اطلاعيم. بسياري از اين شهيدان در گورهاي دستجمعي دفن شده اند. در حاليكه جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام در داخل و خارج ايران هر روز ابعاد گسترده تري به خود ميگيرد و سازمانها و مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و كارشناسان ملل متحد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ را جنايت عليه بشريت توصيف كرده اند، رژيم آخوندي براي مخفي كردن آثار اين جنايت بزرگ به طرق مختلف تلاش ميكند، مزار اين شهيدان را تخريب كند. جديدترين مورد تلاش براي از بين بردن گورهاي دستجمعي زندانيان سياسي قتل عام شده در گورستان خاوران تهران است. پيش از اين نيز مزار فرزندان ما را در اهواز و تبريز و مشهد و شهرهاي ديگر تخريب كرده‌اند. اين اقدامات به منزله شكنجه دستجمعي هزاران هزار بازماندگان شهيدان و جنايت مضاعف عليه بشريت است.

 در حاليكه عموم مردم ايران و همه مدافعان حقوق بشر خواهان بررسي پرونده قتل عام زندانيان سياسي توسط شوراي امنيت ملل متحد و احاله مسئولان اين جنايت بزرگ به دادگاه بين المللي هستند، ما از شما و ارگانهاي مربوطه در ملل متحد و عموم سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر ميخواهيم، از ادامه تخريب مزار شهيدان و از بين بردن آثار جنايت و شكنجه رواني هزاران هزار خانواده در سراسر ايران، جلوگيري كنيد.

رونوشت:

رهبران اتحاديه اروپا

رييس جمهور و مقامات مسئول آمريكا

سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا