انتشارات

گزارش تحقیقی كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران: دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی

برای خواندن گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید

رژيم ضدبشري آخوندي در چند دهه گذشته در رويارويي با مردم و مقاومت ايران از هيچ جنايتي فروگذار نكرده و هر ابزاري را كه ميتوانسته براي ضربه زدن به شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران به مثابه تنها تهديد موجوديتش به خدمت گرفته است. از صدور فتواهاي جنايتكارانه تا وحشيانه ترين شكنجه ها و اعدامهاي دسته جمعي و قتلعام زندانيان سياسي و عمليات تروريستي و جاسوسي و كارزار بیوقفه شيطانسازي.

يكي از طرحهايي كه همواره در دستور كار رژيم بوده تلاش براي نفوذ به درون صفوف مجاهدين و مقاومت بوده است. نفوذ در سازمانهاي انقلابي امر سابقه داري است و در زمان شاه نيز ما آنرا تجربه كرده ايم اما اين امر كه با بود و نبود رژيم گره خورده در حاكميت فاشيز م ديني ابعاد بسيار پيچيده تر و گسترده تري بهخود گرفته است.

 

دکمه بازگشت به بالا