اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

مقاومت ايران توطئه رژيم آخوندي عليه خانم مسيح علي نژاد و ۴ ایرانی دیگر را محكوم ميكند

مقاومت ايران توطئه وزارت اطلاعات رژيم آخوندي عليه خانم مسيح علي‌نژاد و چهار ایرانی دیگر در کانادا و انگستان را كه توسط وزارت دادگستري و رسانه هاي آمريكا گزارش شده است، قويا محكوم ميكند. فاشيسم ديني حاكم بر ايران در چهار دهه گذشته علاوه بر شكنجه و اعدام و قتل عام زندانيان سياسي، همواره از تروريسم، آدم ربايي و گروگانگيري به عنوان ابزاري عليه مخالفان و پيشبرد سياستهاي جنايتكارانه خود بيشترين استفاده را كرده و همه امكانات سياسي و ديپلماتيك و اقتصادي خود را در اين راستا به خدمت گرفته است. اين رژيم بايد از جامعه جهاني طرد شود و سردمداران آن بخاطر جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۳ تير ۱۴۰۰(۱۴ ژوييه ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا