اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اجلاس دو روزة شورای ملی مقاومت ایران

«اجلاس خوزستان به‌پاخاسته»

اجلاس شوراي ملي مقاومت ايران به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورا، با حضور رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد.

این اجلاس دو روزه که از يكشنبه ۲۷ تير آغاز شده بود و در ۵۵ نقطه در ۱۲ كشور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان،آمريكا، سوئد، نروژ، اطريش، هلند، بلژيك، ايتاليا، سوئيس و آلباني جريان داشت؛ حوالي نيمه‌شب دوشنبه ۲۸ تير به پايان رسيد.

در آغاز اجلاس، خانم مریم رجوی با گرمترین درودها به قیام آفرینان خوزستان و هموطنان عربمان در این استان، اجلاس شورای ملی مقاومت را «اجلاس خوزستان به‌پاخاسته» نامید و گفت:«خوزستان کارون و کرخه، خوزستان نفت و ثروت، در حاکمیت آخوندها خوزستان رنج و تشنگی است. اما حالا، با فریاد العطش به‌پاخاسته‌ است. این عطش آب و عطش آزادی است که همه جا را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و بستان و شاوور و کرخه و سوسنگرد و کوت عبدالله و حمیدیه و شوش. اجازه بدهید اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت را اجلاس خوزستان به‌پاخاسته نام‌گذاری کنیم و به‌یاد ‌شهیدان مظلوم این قیام و به‌یاد فدیه‌های خوزستان رنج‌کشیدة ما برای آزادی، یک دقیقه کف بزنیم».

خانم رجوي افزود : « امروز ۲۷ تير، از قضا همزمان با روز آتش بس تحميلي به خميني هم هست. آتش بسي كه همين مقاومت با ارتش آزاديبخش ملي در سال ۱۳۶۷ آن را بعد از يكصد رشته عمليات درخشان با فديه هاي بسيار، به خميني تحميل كرد و خميني آن را زهر آتش‌بس نام گذاشت. يك جنگ ضد ميهني با يك ميليون كشته و دو ميليون معلول و مجروح فقط در طرف ايران با شعار فتح قدس از طريق كربلا. در اين روزگار مردم ايران به سادگي و روشني مي‌گويند: دشمن ما همينجاست،  دروغ ميگن آمريكاست. در آن روزگارهم همه مي‌دانيم كه خميني به دروغ مي‌گفت دشمن ما عراق است و تنها اين مقاومت بود كه با شعار صلح و آزادي ياراي ايستادگي در برابر آن دجاليت بزرگ و ريختن خون جوانان و تلف كردن منابع و سرمايه هاي ايران در تنور جنگ را داشت.

به راستي که تداوم و تكامل تاريخي راه مصدق بزرگ، تأسيس شورای ملی مقاومت ایران است كه در ۳۰ تير۱۳۶۰ توسط مسئول شورا در تهران اعلام شد. از اين‌رو به مناسبت سالگرد قيام ملي ۳۰ تيردر سال ۱۳۳۱ ابتدا به تجليل از مصدق  بزرگ می‌پردازیم و اداي احترام می کنیم به شهيدان و ‌همة هموطناني كه آن روز  براي حمايت از پيشواي نهضت ملي ایران قيام كردند. مايه مباهات است كه شوراي ملي مقاومت در چهار دهه مبارزة بي‌امان با ارتجاع و استبداد ديني، مواريث دموكراتيك انقلاب مشروطيت و نهضت ملي ايران را ارتقا داده است. و جايگزين مناسبي عرضه كرده كه خواست مردم ايران براي سرنگوني اين رژيم و برپايي يك ايران آزاد را نمایندگی می کند. يك نظام دموكراتيك جمهوري،  بر اساس رأي مردم و انتخابات آزاد با جدايي دين از دولت، با برابري و عدالت، با نفي تبعيض جنسي و قومي و ديني، که از خودمختاري مليتهاي تحت ستم در چارچوب وحدت و تماميت ارضي ايران دفاع می کند. مبارزات بي‌امان اين شورا و مسئول آن، در دفاع از مرزهاي حياتي جنبش آزادي‌خواهي ايران در برابر هجوم و تاراجگري استبداد وحشي و باندها و متحدان داخلي و خارجي آن دستاورد بزرگ مردم ايران است. راستي كه اين جايگزين بعد از ۴۰ سال نبرد و مجاهدت بي وقفه، سرماية امروز و فرداي ايران است».

اجلاس شورا، قیام تشنگان در خوزستان و آتش گشودن  پاسداران ولایت خامنه ای به روی معترضان به ویژه هموطنان عربمان در این استان را، مانند قیام سوختبران بلوچ درسراوان، نه اعتراضی مقطعی و  محلی، بلکه شعله کشیدن آتش قیام و فوران خشم فروخوردة مردم به ستوه آمده در سراسر ایران ارزیابی کرد.

شورا به مردم و جوانان به پاخاستة خوزستان به ويژه جوانان مقاوم در سوسنگرد و ديگر شهرهاي استان، وهم‌چنين مردم خرم آباد و لرستان درود فرستاد و خواستار حمايت و پشتيباني مردم ساير مناطق و استان‌ها از آنها شد.  شورا به جامعة بين‌المللي فراخوان داد از خيزشهای مردم ايران عليه ديكتاتوري فاسد و غارتگر آخوندي كه حتي آب را از مردم ايران دريغ مي‌كند، حمايت كنند.

اعضای شورا تأکید کردند که این خیزشها از شكست استراتژی شوم خامنه ای برای جلوگيري از قیامها با فرصت سازی از کلان تلفات کرونا خبر می دهد و نشانه های روشنی از  غلیان شرایط عینی و موقعیت انقلابی است؛ به خصوص که کانونهای شورشی با عملیات فزایندة ضد اختناق و تهاجمهای  بی وقفه به مراکز سرکوب و جنایت، آتش قیامهای آبان و دی ماه ۹۸ را شعله ور نگهداشتند.

در این روزها سرکردگان رژيم حاكم و اعضای مجلس آخوندی یکی پس از دیگری خیزشهای خوزستان را به قیامهای آبان ۹۸و دیماه ۹۶ متصل و مرتبط می دانند و از خطر تکرار «فتنه» های بزرگتر به خود می لرزند.

شورا سایر تحولات و رخدادهای میهنمان، به ويژه مختصات سیاسی رژیم پس از بيرون آوردن رئیسی،  جلاد منفور قتل عام ۶۷ ،از صندوقهای نمایش انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد.  این نمایش که همزمان با  تحریم ۹۰درصدی نمايش انتخابات و حذف و سلاخی رقبای حکومتی به روی صحنه رفت، چنان رسوا بود که رژیم در رقم سازیهای حکومتی نیز  به ناگزیر، با اذعان به کسادی بی سابقه  و کمترین درصد مشارکت در تاریخچه نمایشهای انتخاباتی سرو ته آن را هم آورد.  

اعضای شورا  سياست انقباضي رژيم و تلاش براي یکدست کردن حاکمیت را اقتضای ماهیت قرون وسطایی و ضد تاریخی حاكميت و اثبات نظرگاه شورای ملی مقاومت دانستند و تأکید کردند که گذشت زمان، هم درستی تحلیل شورا از ماهیت و هویت رژیم آخوندها، و هم  اصالت و درستي انقلاب براي سرنگونی تام و تمام این رژیم را ثابت کرد.

 تصریحات مکرر قطعنامه ها و بیانیه های شورا  به خصوص در مقاطعی که مانورهای شیادانة ميانه‌روي و اصلاحات قلابی از رفسنجانی تا خاتمی و روحانی دود و دم به پا می کرد، اکنون در برابر دید و قضاوت عموم است و افشاگر تلاشهاي شكست خوردة رژيم.

شورا درهمین مبحث نتیجه گیری کرد که رژیم ولایت فقیه پس از  گماشتن رئیسی در رأس قوه اجرایی و اژه ای در رأس قضائيه و پاسدار قالیباف در رأس مقننه و برچیدن بساط اصلاحات قلابی  و به دورانداختن تمامی عروسکهای خیمه شب بازی، به ظاهر یک دست و به قول  خامنه ای «دولت جوان حزب اللهی» شده تا در برابر قیامهایی که نظام را تهدید می کند سد ببندد و بحران درونی را مهار کند. اما آینده نشان خواهد داد که رژیم در مقابل قیام و مقاومت سازمانیافته ضعیف تر و شکننده تر شده و بحران درونی آن نیز به دلیل تضاد مشتعل بین رژیم و خواست يك پارچه جامعه، سازش پذير نیست.  

در اجلاس شورا، گزارشهايي درباره برگزاری گردهمایی‌های جهاني ايران آزاد توسط خانم بدری پورطباخ همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و شماری دیگر از دست اندرکاران ارئه شد.

هم چنین نمايندگيهاي شورا گزارش فعاليتهاي خود را دركشورهاي محل ماموريت به اطلاع شورا رساندند.

شورا برگزاری اجلاس جهانی ایران آزاد را که طی روزهای۱۹، ۲۰و ۲۱ تیر در ارتباط زنده بین ۵۰ هزار نقطه در ۱۰۵ کشور با مجاهدین در اشرف۳ و با هموطنان و ۱۰۰۰ شورشگر در داخل ايران، برگزارشد مورد بحث قرار داد و تلاشهای خلاقانه و خستگی ناپذیر برگزار کنندگان به ویژه در حل و فصل بی نقص ارتباطات را ستود که، به گفته متخصصان، حتی نسبت به ارتباطات بین۳۰هزار نقطه در گردهماییهای سال۹۹ یک جهش خارق العاده به شمار می‌رود.

در گردهمایی جهانی ایران ‌آزاد،  بيش از ۱۰۰۰ شخصيت سياسي، ۱۱ نخست وزیر ، ۵ رئيس پارلمان و ۷۰ وزیر پيشي از كشورهاي مختلف جهان، شامل ۳۳سناتور و نمایندة کنگرة آمریکا،۳۰ شخصیت برجستة آمريكايي و۲۵۰ قانونگذار از کشورهای اروپایی و عربي و كانادا شرکت داشتند.

اجلاس شورا حمایت چنین طیف عالیرتبه و متنوع  سیاسی از برپایی یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت و استقبال آنها از برنامة ده ماده یی خانم مریم رجوی را که در بیانیة دو حزبی اکثریت کنگرة آمریکا هم خاطر نشان شده است، دستاوردی درخشان و گواه موقعیت و اعتبار جایگزین دموکراتیک رو در روی انزوای جهانی دیکتاتوری آخوندی ارزیابی کرد.

 اعضای شورا در سخنان پیش از دستور خود بارز شدن قطب بندی سیاسی بین دیکتاتوری تکپایه ولایت فقیه با خامنه ای و جلاد قتل عام ۶۷ از یکسو و مقاومت سازمانیافته ویگانه جایگزین دموکراتیک(شورا) را نقطه عطفی در اعتلا و درخشش مرزبندی «نه شاه، نه شیخ» توصیف کردند. پوکیدن صنایع مونتاژ آلترناتیو چه از درون استبداد محتضر دینی یا نبش قبر دیکتاتوری سلطنتی و برملاشدن کارگردانی اطلاعات آخوندها و مزدوران نفوذی دشمن در فصل مشترک آنها، آن روی سکة همین واقعیت است.

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران با حضور ۱۳۲ تن از ناظران و سخنراني شماري از آنان برگزار شد. در اجلاس دو روزه در مجموع ۶۰ تن سخنراني كردند.

 

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

 ۳۰ تیر ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا