اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

۴۴ اعدام در تیرماه، همزمان با انتصاب جلاد ۶۷ به رياست جمهوري و آخوند گوشخوار به رياست قضاييه

 

مقاومت ایران خواهان ارجاع پرونده حقوق بشر ایران به شورای امنیت ملل متحد است

 

خانم مريم رجوي: خامنه‌ای بيهوده ميخواهد با تشديد اعدام و سرکوب مانع بروز آتشفشان خشم مردم شود. خیزش خوزستان و گسترش آن به شهرهای مختلف نشان داد که اعدام و سرکوب کارآیی خودرا از دست داده است. ملل متحد و كشورهاي عضو بايد براي نجات جان زندانیان زير اعدام دست به اقدام فوري بزنند

 

فاشيسم ديني حاكم بر ايران در وحشت از گسترش خيزشهاي مردمي و براي ايجاد جو رعب و وحشت، به موازات انتصاب رييسي به رياست جمهوري و اژه‌ای دژخيم گوشخوار به رياست قوه قضاييه، به افزايش اعدامهاي وحشيانه و جنايتكارانه روي آورده است.  شمار اعدامهاي ثبت شده در ماه تير دست كم  به ۴۴ تن بالغ ميشود كه ۴۱ مورد از آنها از ۱۰ تیرماه به بعد يعني پس از گماشته شدن اژه اي صورت گرفته است.

 

۱۴ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، ۷ اعدام در زندان مرکزی ارومیه، ۵ اعدام در زندان مرکزی مشهد، ۴ اعدام در زندان مرکزی شیراز، ۳ اعدام در زندان مرکزی زاهدان، ۲ اعدام در هريك از زندانهاي گوهردشت، مرکزی رشت، و زندان مراغه و يك اعدام در هر يك از زندانهاي مرکزی زنجان، مرکزی قم، مرکزی مهاباد و جیرفت صورت گرفته است. اين آمارها قطعا همه اعدامها را در برنميگيرد وبسياري از اعدامها بصورت كاملا مخفيانه انجام ميشود.

 

در میان این اعدامهای جنایتکارانه،‌ داوود قاسم زاده و بهاء الدین قاسم زاده دو برادری بودند که در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰، و علیرغم اعتراضات بین‌المللی اعدام شدند. بها‌ءالدین زمان ارتکاب جرم انتسابی کودک محسوب می‌شده است.

 

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت گفت خامنه‌ای بيهوده تصور میکند با افزایش اعدامها و تشديد سرکوب میتواند مانع بروز آتشفشان خشم مردم ايران شود. خیزش قهرمانانه مردم خوزستان و گسترش آن به شهرهای مختلف ایران بخوبی نشان داد که اعدام و سرکوب کارآیی خودرا از دست داده است. وي ملل متحد و كشورهاي عضو را به محكوم كردن اعدامهاي جنايتكارانه درايران و اقدام فوري برای نجات جان زندانیان زير اعدام فراخواند و تاكيد كرد پرونده نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بايد به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژيم بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند. 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ مرداد ۱۴۰۰ (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا