کمیسیون ورزش

کمیسیون ورزش: خوزستان، تشنه آب، تشنه آزادی، هزاران درود

خوزستان،

تشنه آب، تشنه آزادی  

هزاران درود

 

نظام فاشیستی مذهبی آخوندها در طول عمر نکبت بار و حکومت ضد ایرانی خود تمام هستی ایران زمین را به باد فنا داد و حتّی اولین نیازمندیهای طبیعی و به حق را از ملّت دریغ میکند، از جمله برق، آب و دیگر مایحتاج روزانه.

اکنون در پی فساد نهادینه شده و پروژه های غیر علمی و بی آینده که فقط نمادی از دزدی و غارت اين رژيم میباشد شاهد خشکی و بی آبی سرزمین خوزستان هستیم، سرزمینی حاصلخیز و سرشار از طلای سیاه و آب فراوان.

هموطنان تشنه لب خوزستان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشی ملّی و مردمی بنا بر وظیفه و به رسم جوانمردی جهان پهلوان تختی در کنار شما و حامی قیام شما هستند و همراه با همه ایرانیان از خواسته ها و مطالبات شما با افتخار دفاع میکنند.

در پی ایستادگی و اراده هموطنان خونگرم و غیور خوزستانی، بويژه هموطنان شجاع عرب، دیگر هموطنان از استانهای مختلف و دیگر اقوام با اعتراضات و تظاهرات خود در نبردی دلاورانه به صفوف آنها شتافتند.

کمیسیون ورزش شورای ملّی مقاومت ایران ضمن درخواست از تمامی ملّت قهرمان پرور جهت پیوستن به قیام تشنگان از کلّیه ورزشکاران ملی و مردمی هم دعوت می کند که به وظیفه ملّی خود عمل کنند و هم صدا و همسو با قیام کنندگان روز سرنگونی را نوید بخش باشند.

کمیسیون ورزش شورای ملّی مقاومت ایران از مجامع بین المللی، سازمانها و ارگان های حقوق بشری و کشورهاي مختلف انتظار دارد که در این وضعیّت بحرانی با تمام قدرت به یاری هموطنان قیام کننده بشتابند.

نظام جنایت، خیانت، غارتگر و سراسر فاسد، توانایی تأمین نیازهای اولیّه و به حقّ شهروندان در هيچ نقطه ای از ایران عزیز را ندارد، در این چند روز و شب در خوزستان سوزان، گسترده بر طلای سیاه و پر آب ترین سرزمین، ولی اکنون تشنه،  قیام کنندگان  را به خاک و خون کشانده است.

هموطنان در سراسر ایران!، ورزشکاران متعهّد و مردمی! امروز بایستی فریاد ملّت  تشنه، تشنه آب و آزادی خوزستان که همواره تحت سرکوب و محرومیّت بودند و هستند باشیم. اين قيام بشارت ميدهد كه دیر نخواهد بود که ملّت ایران با اتّحاد و همبستگی و با حضور کانون های شورشی و ارتش آزادی کلّ نظام را با خامنه‌ای، روحانی و رئیسی قاتل کشتار ۱۳۶۷ برای همیشه به زباله دان تاریخ بیاندازند.

کمیسیون ورزش شورای ملّی مقاومت ایران

۴ مرداد ۱۴۰۰ (۲۶ ژوئیه  ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا