اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

قیام ایران – شماره ۲۲ خیزش جوانان و مردم تهران در میدان ولی عصر باشعار«مرگ بر دیکتاتور» و«ایرانی‌می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»

عصر شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، جمعیت كثيري از مردم تهران در همبستگی با قیام مردم خوزستان در مقابل تئاتر شهر در میدان ولی‌عصر تهران تجمع کرده و تظاهرات کردند و از جمله شعار ميدادند «ایرانی می‌میرد ذلت نمیپذیرد»، «از خوزستان تا تهران  اتحاد اتحاد»، «هموطن هموطن حمایت حمایت»، «مرگ بر دیکتاتور» و…

نیروهاي سركوبگر با تيراندازي و پرتاب گاز اشك آور در صدد متفرق كردن جمعيت بر آمدند و به ضرب و شتم تظاهر کنندگان پرداخته و در صدد دستگیری تعدادی از آنان بر آمدند. جمعیت با شعار ولش کن و بی‌شرف بی‌شرف به مقابله برخاستند.

شامگاه جمعه ۸مرداد نیز، مردم تهران، اهواز، شوشتر، بهارستان، اراک، دهلران، هشتگرد، دزفول و قزوین به خیابانها ریختند و با شعارهاي «توپ تانك فشفشه خامنه اي كشته شه»، «اين همه سال جنايت مرگ براين ولايت» و «مرگ بر دیکتاتور» خواستار سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ايران شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت به جوانان شجاع كه در تهران و اهواز و ديگر شهرهاي ايران بپاخاستند و فریاد مرگ بر دیكتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه سردادند درود فرستاد و گفت: قیامی كه با فریاد تشنگان آب و آزادی در خوزستان شروع شد سرخاموشی ندارد و شورشگران در چهارگوشه میهن ادامه می‌دهند. خامنه‌ای با قطع اینترنت می‌خواهد مانع به هم پیوستن فریادهای مردم بپاخاسته و رسیدن این صدا به جهان شود. اما رژیم آخوندی گریزی از سرنگونی محتوم ندارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ مرداد ۱۴۰۰ (۳۱ ژوئیه ۱۴۰۰)

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا