اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

خانم مريم رجوي: رئيسي آخرین برگ خامنه ای برای بقاي رژيم و نشانه استيصال و دوران پاياني اين رژيم است

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در باره تنفيذ رئيسي توسط خامنه اي گفت: خامنه اي در شرايطي جلاد ۶۷ و قاتل مجاهدين را «به رياست جمهوري منصوب» كرد كه فرياد مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي و مرگ بر اصل ولايت فقيه از اهواز تا تهران و از تبريز تا مشهد در سراسر ايران به گوش ميرسد. رئيسي آخرین برگ خامنه ای برای بقاي رژيم و نشانه استيصال و دوران پاياني اين رژيم است.

رياست‌جمهوري رئيسي به هرگونه توهم در مورد اعتدال یا اصلاحات در اين رژيم براي هميشه خاتمه داد. تحريم همه جانبه نمايش انتخابات در خردادماه گذشته آن روي سكه قيامهايي است كه از سال ۹۶ تا امروز ادامه دارد و نشان ميدهد عموم مردم ايران خواهان سرنگوني اين رژيم هستند. خامنه‌اي قوياً مي‌كوشد با كرونا و كلان تلفات انساني آن را به تأخير بيندازد.

خامنه اي و رئيسي امروز با اعتراف به فقر و تورم ۴۴ درصدي و كسر بودجه ۴۵۰ هزار ميليارد توماني و رشد ۶۸۰ درصدي نقدينگي و اعتراف به بي عدالتي و فساد فراگير، به وضعيت انفجاري جامعه اذعان نموده و تلاش كردند همه چيز را بر سر روحاني و دولت او خراب كنند، اما از نظر مردم ايران همه سردمداران رژيم به ويژه خامنه‌اي و رئيسي و اژه‌اي  بايد بخاطر نسل كشي و جنايت عليه بشريت و به خاطر چهاردهه آدم‌كشي و غارت و نابود كردن سرمايه‌ها و منابع ملت در برابر عدالت قرارگيرند.

 سیاست مماشات با فاشيسم ديني حاكم بر ايران ديگر فايده و اثر ندارد. رژيم اعدام و قتل عام و رابطه با آن ديگر از هيچ مشروعيتي برخوردار نيست. جامعه جهاني و شوراي امنيت ملل متحد بايد در کنار مردم و مقاومت ایران و خواست آنها برای استقرار یک جمهوري دمکراتیک بر اساس آراء ملت و جدايي دين از دولت قرار بگيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ (۳ اوت ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا