اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اعتراضات بازنشستگان و معلمان در تهران و ۱۵ شهر ديگر با شعارهاي

«معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «سفر ما خالیه، وعده‌ها توخالیه»

 

اعتراضات بازنشستگان و معلمان در تهران و ۱۵ شهر ديگر با شعارهاي

«معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «سفر ما خالیه، وعده‌ها توخالیه»

خانم مريم رجوي: قیام و سرنگونی رژيم تنها راه اعاده حقوق بازنشستگان، معلمان، كارگران و زحمتكشان است. آخوندها داراييهاي مردم را به چاه ويل سركوب و جنگ افروزی و برنامه‌های اتمی و موشکی‌ ريخته و تنها ستم و تبعيض و فقر و بيكاري و تورم به ارمغان آورده‌اند.

صبح روز یکشنبه یازدهم مهرماه ۱۴۰۰، معلمان و بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و ۱۵شهر دیگر در اعتراض به تبعيض، حقوقهاي ناچيز و وضعيت سخت معیشتی و بی توجهی رژیم نسبت به مطالبات برحق آنان دست به تجمع زدند.

از صبح امروز معلمان در تهران، در مقابل مجلس ارتجاع، و اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان، بندرعباس، زنجان و داراب در مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. اين در حالي بود كه ماموران اطلاعات آخوندي از قبل آنها را تهديد كرده بودند كه از تجمع خودداري كنند. معلمان شعار میدادند: «معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «حرف مفت، نمي‌خوايم نمي‌خوايم»، «معيشت منزلت، حق مسلم ماست» و «آموزش رايگان، حق فرزندان ما».

همزمان اعتراضهاي بازنشستگان در تهران و شهرهای مشهد، تبریز، خرم آباد، اهواز، اصفهان، قزوین،  بروجرد، کرمانشاه، كرج و رشت در مقابل اداره تأمین اجتماعی برگزار شد. آنها شعار میدادند: «بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم»، «بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «سفر ما خالیه، وعده‌ها توخالیه»، «تورم گرانی، بلای جان مردم»، «بازنشسته بيداراست، ازتبعيض بيزاراست» و «خواسته بازنشسته، حقوق طبق تورم».

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود بر بازنشستگان و معلمان آزاده‌اي که براي احقاق حقوقشان برغم تهديدهاي نيروهاي سركوبگر و با پذيرش خطرات زیاد به خیابان آمدند، تاکید کرد: ایستادگی و قیام و سرنگونی فاشيسم دينی تنها راه اعاده حقوق بازنشستگان و معلمان، كارگران و زحمتكشان و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران است.  آخوندهاي حاكم سالهاست داراييهاي مردم ايران را به چاه ويل سركوب و جنگ افروزی و تروریسم و برنامه‌های ضد ميهني اتمی و موشکی‌ ريخته و چيزي جز ستم و تبعيض و فقر و بيكاري و تورم براي عموم مردم به ارمغان نياورده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مهر ۱۴۰۰ (۳ اکتبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا