اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اعدام ۱۶ زنداني در يك هفته، براي ايجاد جو رعب و به منظور جلوگيري از اوج‌گیری اعتراضات مردمي

رژیم جنایتکار آخوندها در عرض يك هفته و در فاصله ۱۹ تا ۲۶ مهرماه دستکم ۱۶ زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام كرده است.

اعدام ۱۶ زنداني در يك هفته، براي ايجاد جو رعب و به منظور جلوگيري از اوج‌گیری اعتراضات مردمي

رژیم جنایتکار آخوندها در عرض يك هفته و در فاصله ۱۹ تا ۲۶ مهرماه دستکم ۱۶ زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام كرده است.
روز ۱۹ مهر اسماعیل قصابی سینی، در زندان دستگرد اصفهان، امید سارانی درزندان بیرجند، ابراهیم رخشانی در زندان قائن، محمد لطیفی ۲۳ ساله، همراه بایک زنداني دیگر در زندان دیزل آباد کرمانشاه، منوچهر کاظمی، پس از ۶ سال زندان در زندان قزلحصار کرج و دو زندانی در قم که یکی از آنها از اتباع افغانستان بود، حلق آویز شدند.

در روز ۲۳ مهرنیز، چهار زندانی در زندان دستگرد اصفهان به نامهای حسین شمسی، علی مختاری، حسین امیری و یاور دهزاده و روز ۲۶ مهر سه زندانی بنامهای یونس، سهیل حجت‌فر ۳۹ ساله و حامد جعفرزاده ۴۱ ساله، در زندان زنجان و موسی شه‌بخش در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

روند فزاینده اعدامها قبل از هر چیز وحشت رژيم آخوندي را از خشم و انزجار مردم به جان آمده از نظام منحوس ولايت فقيه برملا ميكند. خامنه‌ای با سرکار آوردن رییسی جلاد۶۷ بیهوده تلاش میکند با تشدید شکنجه و اعدام و ايجاد جو رعب و وحشت از بالا گرفتن قیام‌های مردمی جلوگیری کند.

مقاومت ايران بار ديگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي متوقف كردن اعدامهاي خودسرانه و جنايتكارانه در ايران فرا ميخواند. رژيمي كه تنها با شكنجه و اعدام و كشتار بر سركار مانده بايد از جامعه جهاني طرد شود. پرونده نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمدارانش بخاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷مهر ۱۴۰۰ ( ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا