اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

چهارمين روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه

مقاومت ايران بار ديگر به بازديد هيات بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان سياسي فراميخواند

 

چهارمين روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه
مقاومت ايران بار ديگر به بازديد هيات بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان سياسي فراميخواند

در چهارمين روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان اروميه مقاومت ایران بار ديگر بر ضرورت بازديد يك هيات بين المللي از زندانهاي ايران بويژه زندان اروميه و ديدار با زندانيان سياسي تاكيد ميكند. دهها زنداني سياسي در زندان اروميه از روز یکشنبه ۲۱ آذرماه، در اعتراض به احتمال انتقال آنها به بند جديدي كه هم فاقد امكانات اوليه و فضاي كافي است و هم كنترلها و محدوديتهاي بسيار شديدتري بر آن اعمال ميشود دست به اعتصاب غذا زدند.

مقاومت ايران توجه دبیرکل ملل متحد، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد و همچنين عموم ارگانهای مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن شكنجه، بدرفتاري، زجركش كردن و موارد سر به نيست كردن زندانيان سياسي توسط رژيم آخوندي فرا ميخواند. پرونده نقض وحشتناك و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژيم بايد به خاطر ۴ دهه نسل كشي و جنايت عليه بشريت از جمله قتل عام ۳۰هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ در برابر عدالت قرار بگيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۰ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا