اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

ایران قیام سراسری – شماره ۳۵ نوزدهمین روز قیام،  گسترش اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان همراه با اعتصاب معلمان و بازاریان

ایران قیام سراسری – شماره ۳۵

نوزدهمین روز قیام،  گسترش اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان همراه با اعتصاب معلمان و بازاریان

امروز سه شنبه ۱۲ مهر نوزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران با استمرار اعتراضها و اعتصابات در تهران و شهرهای مختلف کشور بويژه توسط دانشجويان و دانش آموزان همراه بود.

در شماری از مدارس تهران دانش آموزان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» دست به تظاهرات زدند. دانش آموزان کرج با شعار «می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «مرگ بر بسیجی» و دانش آموزان شیراز با شعار «امسال سال خونه سید علی سرنگونه»، «بی‌شرف بی‌شرف» و «بسیجی بروگمشو» دست به تظاهرات زدند.

دانش آموزان دختر در سقز با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «مرگ بر دیکتاتور» در خیابان دانشگاه تظاهرات کردند که تعدادی از آنان دستگیر شدند. در مریوان دانش آموزان به قیام سراسری پیوستند و در خیابانهای شهر تظاهرات کردند و مردم نیز با به صدا درآوردن بوق خودروهایشان با آنها ابراز همبستگی نمودند. در مشهد دختران دانش آموز با شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» دست به تظاهرات زدند .

معلمان دبیرستانها در شهرهای کردستان مانند سنندج و سقز براي آزادی همکاران دستگیر شده خود در محل دبیرستان دست به اعتصاب زدند.

دانشگاه‌های مختلف کشور نیز شاهد ادامه تظاهرات بود. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران با شعار «ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» و دانشجويان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با شعار «اگر با هم یکی نشیم یکی یکی تموم میشیم» و دانشجویان دانشگاه ملی با شعار «بسیجی دروغگو» تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه امام رضای مشهد در ادامه اعتراضات خود، با دانشجویان دانشگاه شریف اعلام همبستگی نمودند. دانشجویان دانشگاه فردوسی با شعار «عدالت آزادی حجاب اختیاری»‌ تجمع اعتراضی بر پا کردند. دانشجویان علوم پزشکی گیلان با حمل پلاکاردهایی که از جمله روی آن نوشته بود «آزادی حق ماست»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» دست به اعتراض زدند و با حمل تراکت «آمبولانس برای حمل بیمار است» نسبت به استفاده نیروهای سرکوبگر رژیم از آمبولانس برای دستگیری و کشتار مردم اعتراض کردند.

ماموران حراست رژیم در دانشگاه‌ها برای جلوگیری از اعتصابات و اعتراضات دانشجویان با خانواده دانشجویان تماس گرفته و با تهدید و ارعاب از آنها می‌خواهند مانع فعالیت فرزندانشان شوند.

در زاهدان بعد از کشتار نمازگزاران در روز جمعه گذشته، بسیاری از مغازه‌ها بسته است و همچنان در اعتصاب هستند.

کسبه خیابان طالقانی در اصفهان اعتصاب کرده و مغازه‌هاشان را بسته اند.

امروز کشاورزان خوراسگان اصفهان به قیام سراسری پیوستند و با دادن شعارهای «رئیسی دروغگو زاینده رود ما کو» و «نصر من

الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب» در خیابانهای شهر دست به تظاهرات زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ مهر ۱۴۰۱ (۴ اکتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا