اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری – شماره  ۳۶ انتشار اسامي ۲۶ تن دیگر از شهیدان سرفراز قيام شامل ۲۱ شهيد  قيام روز جمعه مردم زاهدان  

قيام سراسری – شماره  ۳۶

انتشار اسامي ۲۶ تن دیگر از شهیدان سرفراز قيام شامل

۲۱ شهيد  قيام روز جمعه مردم زاهدان

سازمان مجاهدين خلق ايران ظهر امروز ۱۲ مهر، اسامي ۲۶ تن دیگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران را منتشر كرد كه شامل ۲۱ شهيد قيام مردم زاهدان مي باشد. به اين ترتيب تا كنون اسامي ۶۵ تن از فرزندان دلير بلوچ كه در زاهدان به دست نيروهاي دشمن به شهادت رسيدند منتشر شده است.

  اسامي ۲۶ تن دیگر از شهیدان قیام:

 

 1. مختار احمدي                           مريوان             شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 2. عبدالصمد براهويي (عيدوزهي) زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 3. محمد عمر شهنوازي                   زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 4. محمد قلجايي                           زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 5. امين گله بچه                            زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 6. حمزه نارويي فرزند محمد زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 7. حميد نارويي فرزند محمد علي زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 8. ابوبكر نهتاني                              زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 9. موسي نهتاني                             زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 10. سامر هاشم زهي                         زاهدان          شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 11. امير مهدي فرخي پور تهران          شهادت ۷/  مهر۱۴۰۱
 12. اميربسطامي كرمانشاه       شهادت ۳۰/ شهريور/۱۴۰۱
 13. امير رضا نادرزاده                         نوشهر          شهادت ۶/مهر۱۴۰۱
 14. مهراب دولت پناه                         تالش           شهادت ۹/مهر۱۴۰۱
 15. علي براهويي زاهدان         شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 16. ذكريا براهويي زاهدان         شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 17. علي عاقلي(نارويي)                        زاهدان         شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 18. سلمان ملكي                               زاهدان         شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱
 19. محمد اقبال نايب زهي                  زاهدان         شهادت ۸/  مهر۱۴۰۱
 20. جمال عبدالناصر محمد حسني براهويي زاهدان شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱
 21. خدانور لجعه اي زاهدان         شهادت ۹/  مهر۱۴۰۱
 22. ماه الدين شيرو زهي زاهدان         شهادت ۱۱/  مهر۱۴۰۱
 23. مرتضي حسن زئي زاهدان         شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱
 24. ذوالفقار حسن زئي زاهدان         شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱
 25. آرمان حسن زئي                           زاهدان         شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱
 26. محمود حسن زئي زاهدان         شهادت ۱۰/  مهر۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ مهر ۱۴۰۱ (۴ اكتبر۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا