اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری – شماره ۶۰ گارد ويژه مسلح روي سقف قزل حصار، شليك هوايي توسط رئيس زندان

فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و جلوگيري از يك فاجعه انساني

 

قيام سراسری – شماره ۶۰

گارد ويژه مسلح روي سقف قزل حصار، شليك هوايي توسط رئيس زندان و شعارهاي مرگ برخامنه اي زندانيان
مجروحان تهاجم به اوين به حال خود رها شده و گلوله ها در بدنهاي آنها باقي مانده است
فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و جلوگيري از يك فاجعه انساني

صبح امروز دوشنبه ۲۵ مهر در زندان قزل حصار کرج که بزرگترین زندان ایران است صدای آژیر شنیده شد. به گزارش شاهدان عيني حوالی ساعت ۱۰ بیش از ۵۰ گارد ویژه مسلح روی سقف زندان مستقر شده و سلاحهايشان را رو به زندانیان نشانه گرفته‌اند. رئیس زندان روی پشت بام رفته و با سلاح وینچستر شلیک هوایی می کند. در همين حال زندانیان در هواخوری در حمايت از قيام سراسري مردم ايران، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. قزلحصار بزرگترين زندان ايران است و بنا به منابع رژيم در برخي مقاطع تا ۲۰ هزار زنداني را در خود جاي داده است.

از شب گذشته تدابير امنيتي در قزلحصار بسيار شديدتر شده و شيفت هاي زندان را ۴ نفره كرده اند و کسی را برای بهداری نمی برند. گفته ميشود واحدهای ۶ و ۴ زندان را براي دستگيرشدگان قيام آماده ميكنند.

زمينه سازي براي جنايت در زندان قزلحصار در حاليست كه مجروحان تهاجم وحشيانه به زندان اوين از جمله زندانيان سياسي بند ۸ همچنان بدون مداوا رها شده اند. گلوله ها از بدن اين زندانيان خارج نشده و خونريزي دارند. در همين حال دژخيمان خامنه‌اي در صدد هستند كه زندانيان سياسي را از زندان اوين به زندانهاي خارج از تهران از جمله گوهردشت منتقل كنند تا دست بازتري براي جنايت داشته باشند.

مقاومت ايران ملل متحد و ارگانهاي ذيربط، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و جلوگيري از يك فاجعه بزرگ و اعزام يك هيات بين المللي براي تحقيق پيرامون جنايتهاي رژيم در زندان اوين و وضعيت ساير زندانها فرا ميخواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا