کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : براي اطلاع و هوشياري هموطنان و جوانان شورشگر از نمايشات و مأموريت‌هاي سپاه خامنه‌اي در تهران (اطلاعيه شماره ۹)

دستورات اجرايي سركردة سپاه حفاظت تهران بزرگ به گله‌هاي پاسداران براي سركوب قيام در هفته اول آبان

براي اطلاع و هوشياري هموطنان و جوانان شورشگر از نمايشات و مأموريت‌هاي سپاه خامنه‌اي در تهران
دستورات اجرايي سركردة سپاه حفاظت تهران بزرگ به گله‌هاي پاسداران براي سركوب قيام در هفته اول آبان
(اطلاعيه شماره ۹)

تیپهای تکاور امنیتی هر کدام ۴ گردان، ‌۳ یگان امنيتي هر كدام ۳ گردان و ۲ یگان امنیتی ديگر هر كدام ۳ گردان ۳۰ موتوره از ساعت ۱۶۰۰ آماده اجرای مأموریت باشند. هر یک از این گردانها تبدیل به ۳ تیم ۱۰ موتوره شوند و در مسیرها و کانونهای تعیین شده توسط قرارگاه های عملیاتی اقدام به نمایش اقتدار کانون به کانون نمایند
‌از تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ الی ۷/۸/۱۴۰۱ از ساعت ۲۴۰۰ الی ۴ بامداد روز بعد کلیه گشتهای عملیاتی ثارالله لشگر عملیاتی،‌ تیپها،‌ یگان فاتحین و کلیه یگانهای امنیتی با استعداد کامل خودروهای گشت ثارالله در اختیار، در مسیرهای گشت تعیین شده اقدام به گشت زنی نمایند. به ازای هر خودروی گشت ثارالله یک گشت موتوری (دو موتوره) ‌با هدف مقابله با شعارنويسي، بازدارندگي و دستگيري فعال گردد

سند شماره ۱۰
تاريخ : ۳۰/۷/۱۴۰۱
آني
خيلي محرمانه
به گيرندگان زير
از فرمانده سپاه [حفاظت] تهران بزرگ
موضوع: ابلاغ ماموريت روز ۱ آبان ماه
به منظور تثبیت وضعیت امنیتی شهر تهران و پیشگیری از وقوع ناآرامی‌های احتمالی ضروری است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایید.
۱-لشگر عملیاتی با استعداد ۳ گردان ۳۰ موتوره، تیپهای تکاور امنیتی با استعداد ۲ گردان ۳۰ موتوره و یگانهای امنیتی با استعداد یک گردان ۳۰ موتوره از ساعت ۹۰۰ صبح در محل کار حاضر و از ساعت ۱۱۰۰ آماده اعزام به مأموریت باشند. هر یک از این گردانها تبدیل به دو تیم موتوری ۱۵ موتوره شده و اقدام به گشت زنی در نقاط معین شده توسط معاونت عملیات سپاه نمایند.
۲-یگان جنگ نوین از ساعت ۱۱۰۰ صبح آماده اجرای مأموریت درمحدوده قرارگاه عملیاتی قدس باشد.
۳-تیپهای تکاور امنیتی هر کدام ۴ گردان، ‌یگانهای امنیتی امام رضا، ‌امام حسین و صاحب الزمان ۳ گردان و یگانهای امنیتی امام سجاد و امام هادی ۳ گردان ۳۰ موتوره از ساعت ۱۶۰۰ فراخوانی کرده و آماده اجرای مأموریت باشند هر یک از این گردانها تبدیل به ۳ تیم ۱۰ موتوره شوند و در مسیرها و کانونهای تعیین شده توسط قرارگاه های عملیاتی اقدام به نمایش اقتدار کانون به کانون نمایند.
۴-نواحی مقاومت بسیج هر کدام یک گردان ۴۰ نفره موتوره از ساعت ۱۶۰۰ فراخوانی کرده و آماده اجرای ماموریت باشند از ساعت ۱۶۳۰ در میادین و معابر اصلی اقدام به گشت زنی نمایند هریک از این گردانها تبدیل به ۴ تیم ۱۰ موتوره شوند و در مسیرها و کانونهای تعیین شده توسط قرارگاههای عملیاتی اقدام به نمایش اقتدار کانون به کانون نمایند.
۵-نواحی مقاومت بسيج به ازای هر گردان بیت المقدس از ساعت ۱۷۰۰ فراخوان و از ساعت ۱۸۰۰ در قالب دو گشت ۴ موتوری همزمان فعال شده و در محدوده سرزمینی خود اقدام به گشت زنی نمایند.
۶-تیپ ها ،‌یگانهای امنیتی و نواحی مقاومت بسیج نسبت به اجرای تورهای ایست و بازرسی از ساعت ۲۱۰۰ الی ۲۴۰۰ اقدام نمایند.
۷- از تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ الی ۷/۸/۱۴۰۱ از ساعت ۲۴۰۰ الی ۴ بامداد روز بعد کلیه گشتهای عملیاتی ثارالله لشگر عملیاتی،‌ تیپها،‌ یگان فاتحین و کلیه یگانهای امنیتی با استعداد کامل خودروهای گشت ثارالله دراختیار در مسیرهای گشت تعیین شده اقدام به گشت زنی نمایند. به ازای هر خودروی گشت ثارالله یک گشت موتوری (دو موتوره) ‌با هدف مقابله با شعارنويسي، بازدارندگي و دستگيري فعال گردد. يگانهاي امنيتي كه فاقد يگان آماده هستند نيز بايستي از ساعت ۲۴۰۰ اقدام به اجراي مأموريت فوق نمايند.
۸-هرحوزه يك گشت دو موتوره عملياتي و يك گشت اطلاعاتي از ساعت۲۴۰۰ فعال نمايند و ضمن گشت زني نسبت به مقابله با شعار نويسي، بازدارندگي و دستگيري اقدام نمايند.
۹-گشت هاي اطلاعاتي، گشت پشتيباني و گشتهاي رضويون نواحي از ساعت۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ فعال شوند.
۱۰-كليه گردانهاي امام حسين و گردانهاي فاتحين آماده فراخوان باشند
یازده- نسبت به فعال‌سازی پاسگاه فرماندهی خود از ساعت ۱۱۰۰ اقدام نمایید.
۱۲- ملاحظات ایمنی و تأمینی را در اجرای مأموریت رعایت نمایید.
۱۳- نسبت به تقویت دفاع از مقر خود اقدام نمایید.
۱۴- کلیه نیروها و بسیجیان خود را توجیه نمایید تا در صورت مشاهده شعاردهی از منازل نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق با ذکر آدرس و سایر مشخصات به شماره ۱۱۰ پلیس اقدام نمایند.
امضاء : سرتيپ پاسدارحسن حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ
گيرندگان:
رديفهاي اول-پنجم و ششم

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۷ آبان ۱۴۰۱ (۲۹ اكتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا