اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

 قيام سراسری ، شماره ۱۲۵ فريادهاي مرگ بر خامنه اي هموطنان بلوچ درميان صفيرگلوله ها و دود غليظ گازاشك آور

 

 

 قيام سراسری ، شماره ۱۲۵

فريادهاي مرگ بر خامنه اي هموطنان بلوچ درميان صفيرگلوله ها و دود غليظ گازاشك آور

زاهدان، خاش، ايرانشهر، راسك، سراوان، و چابهار را فراگرفت

«شيعه و سني برادرند تشنه به خون رهبرند»، «نه تاج و نه عمامه این آخرین پیامه»، «تجاوز، جنایت، لعنت بر این ولایت»

تظاهرات و خيزش هموطنان بلوچ در زاهدان، خاش، ايرانشهر، راسك، سراوان و چابهار که بعد از نماز جمعه آغاز شده بود برغم تيراندازي و پرتاب گاز اشك آور تا ساعتها ادامه پیدا کرد.

در زاهدان مردم در خيابانهاي مختلف با شعار هاي «مرگ برخامنه اي لعنت برخميني»، «قسم به خون ياران ايستاده ايم تا پايان» و «شيعه و سني برادرند تشنه به خون رهبرند» با نيروهاي سركوبگري كه با شليك هوايي تلاش ميكنند آنها را متفرق كنند، مقابله ميكنند. گروهي از مردم با شعار «بسیجی سپاهی داعش ما شما ئید» به سمت دروازه خاش راهپيمايي ميكنند.

در راسك مردم با شعار«تجاوز، جنایت، لعنت بر این ولایت» به مقابله با نيروهاي سركوبگر رفتند و به فرمانداري حمله كردند و يك كيوسك پليس را به آتش كشيدند

در ایرانشهر نيروهاي سركوب در سمت بازار به سوي جميعت تيراندازي و گاز اشك آور پرتاب ميكردند. مردم با گاز اشك آور با آنها مقابله ميكنند. درگيري و جنگ و گريز در مناطق مختلف شهر جريان دارد.

در سراوان پاسداران به سوي مردم شليك مستقيم ميكردند و با هلي كوپتر به گشت زني در شهر پرداختند. تظاهرکنندگان شعار میدادند «نه تاج و نه عمامه این آخرین پیامه»، «زنداني سياسي آزاد بايد گردد».

در خاش جوانان دلیر تابلوی بلواری كه توسط رژيم بنام سردژخیم قاسم سلیمانی نامگذاري شده است را پايين كشيده و لگدکوب کردند. نيروهاي دشمن به سمت مردم تیراندازی کردند و مردم با شعار «می کشم می کشم آنکه برادم کشت» و «بی شرف بی شرف» به مقابله پرداختند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۲)

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا