اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری – ۱۲۷ انتشار اسامي ۱۲تن دیگر از شهیدان قيام

سازمان مجاهدين خلق ايران، امروز ۲۱ آبان، اسامي ۱۲ تن دیگر از شهيدان قيام را منتشر کرد. به اين ترتيب تا كنون اسامي و مشخصات ۴۰۲ تن از شهیدان قيام كه در ۸ هفته گذشته به ۲۱۹ شهر گسترش يافته منتشر شده است.

قيام سراسری – ۱۲۷

انتشار اسامي ۱۲تن دیگر از شهیدان قيام

سازمان مجاهدين خلق ايران، امروز ۲۱ آبان، اسامي ۱۲ تن دیگر از شهيدان قيام را منتشر کرد. به اين ترتيب تا كنون اسامي و مشخصات ۴۰۲ تن از شهیدان قيام كه در ۸ هفته گذشته به ۲۱۹ شهر گسترش يافته منتشر شده است.

اسامي ۱۲ شهيد ديگر قيام

1. هيمن حمزه سردشت شهادت ۲۰/ آبان۱۴۰۱
2. مهدي صالحي پور كرج شهادت ۱۸/ آبان۱۴۰۱
3. ابوالفضل شعباني ساوه شهادت ۱۴/ آبان۱۴۰۱
4. مهدي ولي پور ساوه شهادت ۱۴/ آبان۱۴۰۱
5. علی ابومحمد كرج شهادت ۱۲/ آبان۱۴۰۱
6. مهدي ذاكر دهلران شهادت ۱۱/ آبان۱۴۰۱
7. عدنان كمالي هرمزگان شهادت آبان۱۴۰۱
8. حسين محمدي كرمانشاه شهادت آبان۱۴۰۱
9. فردين خوش قائم اشنويه شهادت ۲۹/ مهر۱۴۰۱
10. هلن احمدي بوكان شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
11. يزدان فرماني تهران شهادت ۱۲/ مهر۱۴۰۱
12. غزاله قاسمي تهران شهادت ۶/ مهر۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ آبان ۱۴۰۱ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا