اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اعدام ۸ زندانی از جمله دو زن طي دو روز و دستكم ۱۸ اعدام از ابتداي اسفند شامل دو زنداني سياسي

شركت وزير خارجه رژيم در شوراي حقوق بشر توهين به قربانيان و زير پا گذاشتن ارزشهاي حقوق بشري است

ماشين اعدام و كشتار فاشيسم ديني حاكم بر ايران حتي در زمان سخنراني وزير خارجهاش در شوراي حقوق بشر در ژنو لحظهاي توقف نميكند و تنها در ۸ روز اول اسفند ۱۸ زنداني اعدام شده اند. اين رژيم يك روز بدون شكنجه و اعدام، قادر به ادامه حكومت نيست

دژخیمان خامنهای صبح امروز دوشنبه ۸ اسفند ۲ زندانی بلوچ، هادی اربابی و محمد اسحاق گرگیج را كه از سال ۱۳۹۷ در زندان بسر مي بردند، در زندان زاهدان حلق آویز کردند. روز یکشنبه ۷ اسفند نيز ۵ زنداني از جمله دو زن را در زندان بیرجند و یک زندانی ديگر بهنام حمید رحیمی را در زندان سنندج به دار آویختند.

روز سوم اسفند محمد رسول چولکی در زندان ایلام و دوم اسفند داوود رکجان در زندان بیرجند و دوشنبه اول اسفند دو برادر بلوچ بهنامهای علیرضا و صفر محمد پور در زندان تربت جام اعدام شدند. روز اول اسفند نیز یک زندانی کرد بهنام مسلم مرادی در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

اعدام ۵ زندانی دیگر از جمله زندانیان سیاسی حسن عبیات و سرکوت احمدی در روزهای اول تا سوم اسفند پيش از اين اعلام شده بود.

حضور و سخنراني امير عبداللهيان نوچه قاسم سليماني سركرده نيروي تروريستي قدس به عنوان نماينده رژيم شكنجه و اعدام، در اجلاس حقوق بشر اهانت به هزاران هزار قرباني نقض حقوق بشر در ایران و لگدمال كردن ارزشهاي حقوق بشري است كه جامعه جهاني دهها ميليون قرباني براي دست يابي به آنها داده است.

پرونده جنايات اين رژيم بايد به شوراي امنيت ملل متحد احاله و سردمدارانش بويژه خامنه اي، رئيسي و اژه اي به خاطر چهاردهه نسل كشي و جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ اسفند ۱۴۰۱ (۲۷ فوریه ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا