کمیسیون زنان

ادامه مسمومیت دختران دانش آموز در قم، تهران، بروجرد، کرمانشاه و دیگر شهرها سرنخ جنایت در بیت خامنهای و سپاه و ارگانهای سرکوب است که جایگزین و مکمل گشت ارشاد است

ادامه مسمومیت دختران دانش آموز در قم، تهران، بروجرد، کرمانشاه و دیگر شهرها

سرنخ جنایت در بیت خامنهای و سپاه و ارگانهای سرکوب است که جایگزین و مکمل گشت ارشاد است

 

برای مشاهده این اطلاعیه روی سایت کمیسیون زنان روی این  لینک  کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا